CO₂ Prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument dat stimuleert tot CO2 bewust handelen. BAM Bouw en Techniek is in het bezit van het CO2-bewust certificaat niveau-3. Hiermee maakt BAM duidelijk zijn ambities met betrekking tot CO2 reductie serieus te nemen.

Koninklijke BAM Groep publiceert jaarlijks een geïntegreerd duurzaamheidsverslag met de behaalde duurzaamheidsresultaten. Zie de onderstaande gegevens voor de prestaties met betrekking tot reductie van CO2 van BAM Bouw en Techniek.

3B1 Kwantitative CO2 reductiedoelstelling

3C1 Interne en externe communicatie over de carbon footprint en kwantitatieve reductie doelstellingen

3D1 Initiatieven