51 NOM woningen: De Eilanden van Sion Rijswijk

De Eilanden van Sion is een uniek woonproject van AM en VolkerWessels Vastgoed met hoogwaardige eilanden aan de zuidelijke rand van RijswijkBuiten, de populaire nieuwe woonwijk tussen Delft en Rijswijk. Het project is gelegen aan de Delftse entree van de wijk, vlakbij de twee karakteristieke zuilen die nu de Sionsweg kenmerken. BAM Energy Systems zal de complete energie installatie van de woningen verzorgen.

De woningen zijn zo ontworpen dat het gebouw gebonden energiegebruik  (op basis van een genormeerde berekening) uitkomt op nul.

Gebruiker gebonden energiegebruik
Naast de bundel voor warm tapwater en ruimteverwarming, heeft de koper ook een bundel voor niet-gebouwgebonden apparatuur. Denk hierbij aan elektriciteit voor wassen, drogen, koken, tv’s, computers etc. Ook energie voor comfortkoeling valt binnen deze bundel.

De techniek

De warmtepomp in combinatie met bodemwarmtewisselaar voorziet op duurzame wijze in verwarming, koeling en levering van warm tapwater. De warmtepomp waardeert laagwaardige warmte onttrokken uit de bodem (met een temperatuur van circa 11°C) op naar een hoger bruikbaar niveau. Dat is bijvoorbeeld 35°C voor ruimteverwarming en circa 60°C voor het bereiden van warm tapwater. Voor dit opwaarderen tot bruikbare energie heeft de warmtepomp slechts een kleine hoeveelheid elektrische energie nodig. Het rendement bij een warmtepomp is altijd groter dan 100%. Voor ruimteverwarming kan dit zelfs oplopen tot 500%. Met andere woorden: met 1 deel elektrische energie wordt door het energiesysteem dan 5 delen warmte opgewekt. Een zeer zuinige en duurzame manier van verwarming dus! De overige benodigde energie onttrekt de warmtepomp via de bodem. Daarom wordt de warmtepomp aangesloten op een eigen energiebron die de warmte uit de bodem onttrekt. Dit bronsysteem bestaat uit 1 of meerdere bodembronnen (afhankelijk van de woning grootte) die tot op ca. 130 meter diepte aangebracht zijn. Hierbij wordt via het bronsysteem warmte onttrokken aan of opgeslagen in de bodem. Doordat het energiesysteem in de winter continu warmte onttrekt aan de bodem, koelt deze af. Om uitputting te voorkomen zal de onttrokken warmte deels weer moeten worden aangevuld. Het koelen van de woning met behulp van koeling uit de bodem levert een belangrijke bijdrage aan het aanvullen van de temperatuur in de bodem. De woningen worden ’s zomers gekoeld door warmte uit de woning af te voeren naar de bodem. Hierbij wordt direct gebruik gemaakt van de lage temperatuur (circa 11°C) van de bodem, waardoor de woningen gekoeld worden met een zeer laag energiegebruik. Koelen volgens deze methodiek verhoogt de duurzaamheid, anders gezegd: niet koelen is in deze situatie juist minder duurzaam. Een goed gebruik van bodemwarmte resulteert in een oneindige cyclus van warmteonttrekking en –toevoeging.

Contract en tarieven

Installaties kunnen worden geleased dan geldt het volgende. Er wordt met iedere koper van een woning een leveringsovereenkomst met BAM  Energy Systems afgesloten. De koper betaalt aan BAM Energy Systems een jaarlijks vastrecht voor warmte, koude en elektriciteit uit de zonnepanelen. Daarnaast betaalt u een vergoeding voor uw elektriciteitsaansluiting aan het netbedrijf. De volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren van de duurzame energievoorziening ligt gedurende de gehele exploitatieperiode van 25 jaar bij BAM Energy Systems. Dat betekent dat alle reparaties en vervangingen gedurende de gehele exploitatie door en voor rekening van BAM Energy Systems uitgevoerd zullen worden, zonder dat hiervoor aanvullende kosten bij de afnemers in rekening worden gebracht. Bij koop kan een keuze worden gemaakt welke vorm van dienstverlening gewenst is.

Monitoring

De woning wordt voorzien van monitoring. Dat wil zeggen dat zowel de energieproductie als energieconsumptie continu worden gemeten door BAM. Deze gegevens kunnen de bewoners op elk gewenst moment inzien. De monitoring is bedoeld om u inzicht te geven in uw energiegebruik. Daarnaast wordt de monitoring door BAM gebruikt om op afstand het functioneren van de installaties te bewaken. Zo kunnen wij tijdig in actie komen op het moment dat de installaties niet goed blijken te functioneren.

Monitoring Nul-op-de-meter

Monitoring Nul-op-de-meter