ASR

ASR is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR biedt een breed assortiment aan van financiële producten op het terrein van schade-, levens- en inkomensverzekeringen, collectieve en individuele pensioenen, zorgverzekeringen, reis- en recreatieverzekeringen en uitvaartverzekeringen.

Als belegger is ASR onder meer actief in vastgoedexploitatie en -ontwikkeling.

BAM FM verzorgt–al sinds 2001- het technisch beheer en asset management voor een aantal warenhuisgebouwen in Nederland (voormalige V&D’s) waarbij de bouwkundige schil en alle gebouw gebonden technische installaties binnen de scope van onze opdracht vallen. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:

  • het jaarlijks inspecteren van de gebouwen en het uitvoeren van conditiemetingen NEN2767;
  • het actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan en het opstellen en bewaken van het onderhouds jaarplan;
  • het contracteren en toezicht houden op de uitvoering van het preventief en planmatig onderhoud en het organiseren van het correctief onderhoud incl. de 24/7 bereikbaarheid via onze servicedesk.

In een vierwekelijkse rapportage wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken ten aanzien van de uitgaven versus het in het onderhouds jaarplan vastgestelde budget. Daarnaast adviseert BAM FM ASR op het gebied van huisvestingsvragen en innovatie.