Basisschool de Horizon, Bedum

Nieuwbouw aardbevingsbestendige basisschool te Bedum. De gemeente Bedum is naar aanleiding van de aardbevingen in de provincie Groningen bezig met een versterkingsslag. Alle zes basisscholen in de gemeente zijn in opdracht van Centrum Veilig Wonen gecontroleerd door VIIA Groningen en op basis van de constateringen is een bevingsplan opgesteld. Bij basisschool de Horizon bleek dat het oude pand niet voldeed aan de eisen die gesteld worden binnen de richtlijnen voor bevingsveilig bouwen en het gebouw zou dus versterkt moeten worden. Na zorgvuldige overwegingen bleek nieuwbouw de best passende oplossing te zijn. BAM heeft hierbij gefungeerd als hoofdconstructeur en is verantwoordelijk geweest voor zowel de engineering als de realisatie van de nieuwe school. Samen met BAM Advies & Engineering is het ontwerp gemaakt en de constructie opgezet, rekening houdend met de aardbevingen in Groningen.

De nieuwe basisschool is door het huidige bevingsklimaat voornamelijk opgebouwd uit een staalconstructie met staalbeplating aan de gevel en op het dak. Er worden zes leslokalen geboden die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn toiletvoorzieningen, een multifunctionele ruimte, een kantoor, een teamkamer en een directiekamer gerealiseerd. Buiten is een schoolplein gelegen met diverse speeltoestellen voor de basisschoolkinderen.

De ontwikkeling van basisschool de Horizon heeft in totaal vier maanden geduurd, waarna een realisatieperiode volgde van negen maanden. 20 december 2017 is het gebouw opgeleverd, waarna leraren en basisschoolkinderen de eerste lessen vanaf 9 januari 2018 hebben kunnen volgen.

Ontwikkelfase

Na het gezamenlijk ondertekenen van een Engineer & Build contract, zijn de ontwikkelingen van basisschool de Horizon in gang gezet. Door middel van een bouwteam samenwerkingsverband zijn belangrijke besluiten genomen. Het project is daarnaast volledig vanuit een integraal BIM-model gerealiseerd met vooruitstrevende toepassing van BIM-technologieën, zowel op bouwkundig als technisch gebied.

Architektenburo Klamer heeft gekozen voor een ontwerp waarbij staalbeplating een belangrijke pijler is geweest. Dit is gecombineerd met houten gevelbekleding. De combinatie van staal en hout heeft een zeer goede werking in het geheel en geeft zowel een warme als lichtgebouwde uitstraling. De keuze voor gekleurde raamkaders in rechte (vierkante) vormen zorgt voor een futuristische tint.

Een veilig gevoel

De realisatie van basisschool de Horizon is volgens schema verlopen en gebouwd volgens opgesteld bevingsplan. BAM heeft zijn eigen seismische kennis toegepast.

Seismische maatregelen

Om de school te laten voldoen aan de eisen voor aardbevingsveilig bouwen, zijn een aantal maatregelen toegepast. Het gebouw bestaat voornamelijk uit een staalconstructie met speciale stabiliteitselementen. Deze elementen nemen tijdens een beving de energie op en vervormen mee met de trilling. De knooppunten van deze staalconstructie leverden uitdaging, omdat deze dienden te voldoen aan diverse maatregelen voortkomend uit het bevingsbestendig bouwen.

Een andere seismische maatregel is het gebruik van wartels. Dit zijn sluitingselementen die gemakkelijk weer aangedraaid kunnen worden om alles op zijn plek te zetten in geval van een aardbeving. De Horizon wordt daarnaast door de slechte bodem niet gedragen door traditionele funderingspalen, maar door EPS funderingsonderdelen. De grond is eerst afgegraven en voor de hoeveelheid afgegraven grond zijn de lichte EPS onderdelen teruggeplaatst.

Planning

In mei 2017 is de bouw van de basisschool gestart en 20 december 2017 heeft de oplevering plaatsgevonden. Het project is daarmee binnen de gestelde tijd opgeleverd.

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit te waarborgen, heeft een interne kwaliteitsadviseur van BAM Advies & Engineering een adviserende rol gespeeld, om zo het eindresultaat tot een hoger niveau te tillen.

Klimaatinstallatie

Klimaatgroep Holland heeft zich ontfermd over het plaatsen van de klimaatinstallatie van de Horizon.

Projectdetails


Opdrachtgever
Centrum Veilig Wonen, Appingedam


Gebruiker
VGPONN, Zuidhorn


Architect
Architektenbureau Klamer, Leeuwarden


Constructeur
BAM Advies & Engineering, Bunnik


Contractvorm
Engineer & Build


Ontwikkel- en realisatieperiode
December 2016 - december 2017


Delen

Meer afbeeldingen