Beheer en onderhoud gemeente Tilburg

De samenwerking tussen gemeente Tilburg en BAM Bouw en Techniek - FM Services betreft het leveren van integraal meerjarig beheer en onderhoud voor de vastgoedportefeuille van de gemeente Tilburg. Beide partijen werken samen aan het ontwikkelen van een langdurig partnership. Een partnership waarin de relatie beheer en onderhoud én het verduurzamen van het vastgoed integraal wordt vormgegeven met als doel een zo optimaal mogelijke gebouwexploitatie.

Als eigenaar en gebruiker van gebouwen richt de gemeente Tilburg zich op gezonde, veilige, energiebewuste en daarmee duurzame gebouwen. Gebouwen waarin de Tilburgse burger kan sporten, ontmoeten, leren, werken en recreëren. De stap die de gemeente Tilburg zet met dit contract is in overeenstemming met een bredere trend binnen de overheid. De ontwikkeling van een regulerende naar een meer participerende overheid. Gemeente Tilburg, die met dit contract nadrukkelijk de samenwerking met de markt heeft opgezocht, loopt hierin voorop.

Projectdetails


Objecten
170


Locatie(s)
Tilburg


Startdatum bouwkundig en storingsonderhoud
1 november 2017


Startdatum integraal onderhoud (B-W-E) en koepelorganisatie
1 mei 2018


Einddatum contract
31 oktober 2022 met intentie tot 5 jaar verlenging


 

Delen

Meer afbeeldingen