Beheer en onderhoud Isala, Zwolle

Isala Zwolle is het grootste topklinische ziekenhuis van Nederland en vervult daarmee een belangrijke zorg- en calamiteitenfunctie in het oosten van Nederland.

In de aanloop naar de oplevering van de nieuwbouw in 2013 heeft Isala besloten het beheer en onderhoud van de nieuwbouw uit te besteden.

Aanvankelijk had de vraag van Isala alleen betrekking op de nieuwbouw, maar met de overname van 28 oud-Isala medewerkers kwamen daar al snel overige locaties bij en werd de dienstverlening in bredere zin uitgebreid. In nauwe samenwerking met een aantal partners geeft BAM Bouw en Techniek - Gebouwservices integraal invulling aan de vraag van Isala op het gebied van beheer en onderhoud aan gebouwen, terreinen, gebouw gebonden installaties, (technische) infrastructuur, medische gassen en niet-medische equipment. Dit voor alle denkbare disciplines, in een zorgomgeving en 24/7.

BAM Bouw en Techniek - Gebouwservices  en Isala zijn partners. Er is veel tijd en aandacht besteed aan de samenwerking en afstemmen van de wederzijdse verwachtingen en rollen. Dit heeft er toe geleid dat het partnership in 2016, opnieuw, is vastgelegd in een “Samenwerkingsovereenkomst Isala BAM”, waarbij een continu streven naar optimalisatie en “Het beste voor Isala” centraal staat. Daar hoort ook de ontwikkeling bij die moet leiden tot een meer resultaatgerichte overeenkomst, waarbij de kwaliteit van onze dienstverlening op basis van onder andere KPI’s en klantevaluaties wordt getoetst.
Primair is BAM Bouw en Techniek - Gebouwservices , 24/7, (mede) verantwoordelijk voor behalen van de bovenliggende doelstellingen:

  • Streven naar maximale patiënten-, bezoekers en medewerkersveiligheid;
  • Streven naar maximale continuïteit en bedrijfszekerheid van de (zorg)processen voor Isala.

Met het verrichten van preventief onderhoud, integraal onderhoud, validaties, verhelpen van klachten en storingen, invullen van wensen en realiseren van (kortlopende) projecten geeft BAM Bouw en Techniek - Gebouwservices  hieraan invulling. Met een strak georganiseerde overlegstructuur met bijbehorende maandelijkse voortgangsrapportages houden we de verwachtingen scherp en kunnen we tijdig bijsturen bij afwijkingen daarin. Ook het “onderhouden” van de onderlinge relatie is een belangrijk onderdeel van onze samenwerking.

Met veel trots en betrokkenheid wordt er door een enthousiast team 24/7 gewerkt aan “Het beste voor Isala en haar zorgfunctie”.

Kerncijfers


Objecten
> 155.000 m2 BVO
> 20 gebouwobjecten


Locaties
Zwolle, Kampen en Wapenveld


Startdatum contract
01-02-2013


Einddatum contract
01-01-2036


 

Delen

Meer afbeeldingen