Binnenstedelijke ontwikkeling Rustenburg, Zaanstad

Rustenburg maakt deel uit van het plan Inverdan. Door herontwikkeling van de langgerekte centrumzone rond de Provincialeweg en de Gedempte Gracht ontstaat een levendig en aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied.

Tegen het oude centrum van Zaanstad aan heeft BAM een binnenstedelijke ontwikkeling gerealiseerd met daarin 10.000 m2 winkelruimte, een bioscoop met zes zalen en 1200 stoelen, een drielaagse ondergrondse parkeergarage met 1000 plaatsen en circa 140 appartementen.

Wie deed wat?

  • BAM Utiliteitsbouw was hoofdaannemer en coördineerde de onderaannemers.
  • BAM Utiliteitsbouw realiseerde de drielaagse ondergrondse parkeergarage, de winkelruimten en de Must-See bioscoop.
  • BAM Woningbouw Alkmaar realiseerde de woontoren met appartementen. De zeventien verdiepingen tellende woontoren wordt bekroond met een trapgevel. Deze woontoren telt 45 appartementen. De overige woningen zijn vormgegeven als grachtenhuizen, Zaanse pakhuizen en zaagtandwoningen.

WKO

In het complex is een WKO toegepast. Gekozen is voor een gezamenlijke installatie, waar zowel de winkels, de bioscoop als de woningen op aangesloten zijn. Met deze installatie wordt gebruik gemaakt van energieopslag in de diepere grondwaterlagen. In de winkelruimten zijn aansluitingen gemaakt van alle voorzieningen waarmee winkeliers zelf hun ruimteverwarming kunnen regelen. In de woningen is vloerverwarming aangebracht (laag temperatuur traject). Bijkomend voordeel is dat gedurende de zomer het mogelijk is de woningen te koelen middels dit systeem.

Laag EPC

Door toepassing van de WKO, in combinatie met de compacte gebouwvorm en de rug-aan-rug oplossing van winkels en woningen wordt op een zuinige manier voorzien in de energiebehoefte. Voor het complex is een energie prestatie berekening gemaakt, waarbij de prestaties van de verschillende onderdelen naar rato zijn gewogen. Deze berekening leverde een EPC coëfficient op van 0,641 voor het gehele complex.

Oplaadpunt

In de parkeergarage zijn 32 oplaadstations voor elektrische auto's geïnstalleerd, waarmee de parkeergarage op het moment van in gebruikname het grootste oplaadstation van Nederland is. De gemeente Zaanstad zal hiervan 30 stations in gebruik nemen, twee zijn er voor publiek gebruik.

Grondwerk ondergrondse parkeergarage

Bij dit project is via een open ontgraving met damwand een bouwput uitgegraven. De damwanden zijn verankerd met groutankers. Er is vervolgens 11.000 m3 onderwaterbeton gestort voor de fundering. De fundering zelf heeft prefab en Vibro combi heipalen gekregen.