Consolidatie vestingmuren Aldenhofpark Maastricht

De vestingmuren van Aldenhofpark maken onderdeel uit van de tweede stadsomwalling van Maastricht. Bij de tweede stadsomwalling werden in de 14e eeuw ‘voorsteden’ met een nieuwe stenen muur omsloten. Na de opheffing van de vestingstatus van Maastricht in 1867 zijn grote delen van de vestingmuren gesloopt, maar zijn de muren bij Aldenhofpark bewaard gebleven.

De stadsmuren van Aldenhofpark  worden onderhouden door de Universiteit Maastricht. Deze muren omringen het terrein van de economische faculteit aan de Tongerseweg. Afgelopen jaren is de vestingmuur in verschillende fasen gerestaureerd. In 2016/2017 is gestart met fase 1 waarin Schakel & Schrale Maastricht de helft van de muur heeft gerestaureerd. In 2021 restaureerde Schakel & Schrale Maastricht in de tweede fase het resterende deel van de muur.

Werkzaamheden
Bij de restauratiewerkzaamheden zijn ingegroeide struiken en boomstronken verwijderd en de uitgebroken stenen opnieuw ingeboet. Daarna is het metsel- en voegwerk van de muurdelen bestaande uit hardsteen, mergel en baksteen hersteld. In sommige delen van de walmuur waren beschermde flora aanwezig. De te behouden en te verplaatsten planten en muurvegetatie zijn aangetekend en afgeschermd of zorgvuldig uitgenomen en verplaatst. 

Projectdetails


Opdrachtgever 
Universiteit Maastricht


Realisatie
Fase 1: 2016/2017 en Fase 2: 2021


BAM bedrijf
Schakel & Schrale Maastricht


 

 

Delen

Meer afbeeldingen