Design, Build en Maintain Sportpark Buitenhout, Almere

BAM Utiliteitsbouw heeft opdracht gekregen tot het ontwerpen, engineeren, realiseren en onderhouden van een verenigingsgebouw van circa 750 m² bvo met kantine, kleedkamers en dergelijke; een zandkunstgras hockeyveld (semi-waterveld) en twee zandkunststof hockeyvelden (traditionele zandingestrooide velden).

Één team, één missie

Het gaat hierbij om het sportpark voor Hockeyclub Buitenhout waar wij de hockeyvelden en een nieuw clubgebouw gaan realiseren en 10 jaar onderhouden.

Het plan is uitgewerkt in combinatie met Architectenbureau Perree, BAM Techniek, BAM Nootenboom Sport, BAM Advies en Engineering en natuurlijk BAM Gebouwservices. Het project, van ruim 3 miljoen, wordt gerealiseerd in de periode van november 2013 tot zomer 2014. Het is een Design, Build en Maintain opgave. De volgende zin halen we trots uit de beoordeling:

“De gunningscommissie was vooral onder de indruk van uw integrale duurzaamheidsambitie, o.a. de oriëntatie van het gebouw en de Life Cycle benadering. Ook de verschillende terrassen en hun oriëntatie op alle velden wordt positief gewaardeerd.