Groninger Forum

In opdracht van gemeente Groningen bouwt BAM Bouw en Techniek in samenwerking met BAM Civiel Noordoost het Groninger Forum. Een cultuur- en informatiecentrum in het hart van de Groninger binnenstad.
 

Multifunctioneel

Het gebouw krijgt een BVO van 34.000 m² waarvan 10 bouwlagen boven het maaiveld en 5 bouwlagen ondergronds. Met een hoogte van 45 meter hoge gebouw zal ruimte bieden aan de bibliotheek van de toekomst, twee museumzalen waar het Groninger Museum haar oudheidkundige collectie ten toon zal stellen, een auditorium-/ theaterzaal waar o.a. Debatcentrum Dwarsdiep gebruik van kan maken, een art-house bioscoop Forum Images met vijf filmzalen en filmcafé, een grand café op de begane grond met terras op de Nieuwe Markt, een restaurant op de bovenste bouwlaag met spectaculair uitzicht en kantoorruimtes. Daarnaast beschikt het gebouw over een groot, flexibel te programmeren vloeroppervlak. Onder het Groninger Forum worden een ondergrondse parkeergarage met 380 parkeerplaatsen en fietsenkelder met 1.400 stallingsplaatsen gerealiseerd.

Technisch complex

De ruimte op de bouwplaats in de historische binnenstad is zeer beperkt. Logistiek en veiligheid vragen dan ook bijzondere aandacht en zorg. Speciale voorkeursroutes voor leveranciers en het gebruik van een satellietbouwplaats voor de opslag van bouwmaterialen moeten overlast beperken en verhindering van het bouwproces voorkomen.

Voor de realisatie van de ondergrondse parkeergarage is zo’n 270 meter aan diepwandpanelen met een diepte tot 27 meter gemaakt. Op maaiveldhoogte staan machines om de benodigde 346 trekankers en 193 boorpalen in de grond te brengen. De vloer van de bouwkuip zal worden uitgevoerd in onderwaterbeton.
Nadat de verdiepingsvloeren voor de parkeergarage gereed zijn zal de bovenbouw worden gerealiseerd. De technische complexiteit veroorzaakt door de bijzondere draaiing in de massa in combinatie met veel verspringende vides in het gebouw zorgen voor een constructieve uitdaging.

De bouwwerkzaamheden zijn in september 2012 gestart en het nieuwe icoon van de Groninger binnenstad zal in 2016 opgeleverd worden.