GSK

GlaxoSmithKline is een internationaal healthcare bedrijf in de breedste en diepste zin van het woord. Betrokkenheid, maatschappelijk bewustzijn en verantwoord ondernemen zijn trefwoorden die GSK typeren. BAM FM heeft met GSK een inspanningscontract voor het beheer en onderhoud van twee locaties in Nederland. Het gaat hierbij om twee kantoorlocaties in Zeist en Amsterdam.

Wij organiseren, coördineren en beoordelen het beheer en onderhoud dat voornamelijk door derden wordt uitgevoerd, maar zijn en blijven eindverantwoordelijk. Zo zijn wij verantwoordelijk voor het elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en bouwkundig onderhoud. Daarnaast verzorgen wij ook het onderhoud aan de groenvoorziening, vijver en audiovisuele middelen.

Naast preventief onderhoud zijn wij verantwoordelijk voor het correctief onderhoud waarbij onze Servicedesk 24 uur per dag 7 dagen per week de meldingen afhandelt.

BAM FM stelt voor de locatie Zeist jaarlijks een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op, waarin GSK alle onderhoudsaspecten en vervangingen terugvindt.  Zo krijgen zij een duidelijk beeld van de staat van het gebouw, waardoor er reële budgetten kunnen worden opgesteld. Het MJOP stelt alle betrokkenen in staat om gerichte keuzes te maken of er wel of geen investeringen moeten worden gedaan en of er wel of geen vervangingen moeten plaatsvinden.

BAM FM levert voor de locatie Zeist een huismeester die vijf dagen per week aanwezig is en kleine klussen uitvoert. Deze huismeester is ook de contactpersoon op locatie voor het begeleiden van partijen. Tevens hij is het aanspreekpunt voor de gebruikers in het pand.