Her- en verbouw gemeentehuis Brummen

Het eind maart 2013 opgeleverde gemeentehuis Brummen verenigt binnen één project een aantal actuele thema's zoals renovatie, nieuwbouw, duurzaamheid, lean bouwen en design & build samenwerking. Het is daardoor een goed voorbeeld van de actuele ontwikkelingen die zich afspelen binnen de Nederlandse bouw- en architectuurwereld.

De gemeente Brummen zocht semi-permanente huisvesting met een levensduur van minimaal 20 jaar. BAM en RAU boden samen met Turntoo hiervoor de oplossing: door ervoor te zorgen dat de materialen aan het einde van de gebruiksduur opnieuw gebruikt kunnen worden, kan er kwalitatief hoogwaardig maar tijdelijk gebouwd worden.

Omdat we geen concessies wilden doen aan de kwaliteit van het gebouw en de werkomgeving, is ervoor gekozen om vanuit een ander bewustzijn met de gebruikte grondstoffen om te gaan. Door ervoor te zorgen dat de gebruikte grondstoffen bewaard blijven, de materialen aan het einde van de gebruiksduur weer opnieuw gebruikt kunnen worden, kon er kwalitatief hoogwaardig en tijdelijk gebouwd worden. In samenwerking met verschillende leveranciers hebben we ervoor gezorgd dat het gemeentehuis Brummen nu als een grondstoffendepot kan worden gezien. Tijdens het ontwerpproces hebben deze leveranciers meegedacht hoe na 20 jaar verschillende onderdelen van het gebouw weer uit elkaar kunnen worden gehaald, waarna de onderdelen en grondstoffen terug worden genomen door de leveranciers en fabrikanten. Uiteindelijk is ruim 90 procent van het ontwerp demontabel opgeleverd.

We hebben ervoor gekozen om de monumentale villa uit 1890 in oude luister te herstellen en daar een U-vormige tweelaagse uitbreiding omheen te plaatsen. De nieuwbouw vervangt de bestaande uitbreiding uit de jaren '80. Het project is gerealiseerd in een design & build samenwerking. Door de toepassing van lean planningstechnieken kende het project een bouwtijd van slechts 7 maanden. Gelijktijdig met de realisatie van de nieuwbouw heeft BAM Gebouwservices de oude villa van binnen en buiten gerenoveerd.