Herinrichting en verbouwing Abdijkkerk Lilbosch te Echt

De abdij stamt uit 1883 en is vanaf het begin de woonplaats van de Cisterciënser broeders. Bij deze abdij hoort een neogotische kapel, welke gerestaureerd is door de specialisten van Schakel & Schrale. Deze restauratie is in meerdere opzichten bijzonder. De kapel is uniek vanwege haar functie als ‘kraamkamer van de ingekorven vleermuis’. Een belangrijk deel van de restauratie is hiermee gemoeid.

De kerk van de Abdij Lilbosch is één van de twee gebouwen in ons land die het zomerverblijf vormen van de ingekorven vleermuis en waar deze beschermde dieren nageslacht op de wereld zetten. Om ecologen de kans te geven de vleermuizen van dichtbij te observeren, werd een loopbrug aangebracht in de bovenste gewelven van de kerk. Dat is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden die in opdracht van de Cisterciëncer orde werden uitgevoerd. De overige werkzaamheden waren van restauratieve aard. Zo werd de verhoging verwijderd die de praeses in 1966 midden in de kerk liet aanbrengen en werden de kruisgewelven teruggebracht. Ook werden er nieuwe elementen toegevoegd. De huidige vloer werd uitgegraven en vervangen door een basalten vloer, voorzien van vloerverwarming. Een van de prachtige glas-in-loodramen achter in de kerk, ontworpen door een pater en vervaardigd in eigen atelier van de Orde, werd gedemonteerd en gearchiveerd. De beeltenis van christus werd overgezet in een volledig nieuw ontwerp met een nieuwe betekenis. Ook werd de biechtruimte verbouwd. Abdij Lilbosch is onderdeel van Natura 2000.