Herinrichting werkomgeving Nationale Ombudsman, Den Haag

De Nationale ombudsman was gehuisvest in het eigendomspand aan de Bezuidenhoutseweg 151 in Den Haag en in het huurpand aan de overkant. Om interne processen op vlak van communicatie en efficiëntie te bevorderen was de wens om de huisvesting te voorzien binnen het pand aan de Bezuidenhoutseweg 151. Het kantoor van De Nationale Ombudsman is gebouwd in 1959. In 2000 is de huisvesting van de Nationale Ombudsman grondig gerenoveerd. De begane grond is in 2014 verbouwd voor het Ombudsplein, volgens een flexibel  werkplekconcept. Deze herinrichting was ingestoken als tijdelijke oplossing met een levensduur van 5 jaar.

BAM Bouw en Techniek – Regio Zuidwest realiseerde, naar ontwerp van Ex Interiors, een kantooromgeving waar alle medewerkers van De Nationale Ombudsman onder één dak kunnen worden gehuisvest. De renovatie vond plaats in een bestaand gebouw dat in bedrijf bleef tijdens de gefaseerde uitvoering.

Uitdaging

De uitdaging was om een goed toegankelijk, transparant en beheersbaar gebouw te realiseren dat zodanig flexibel is dat de werkomgeving bijdraagt aan toekomstige ontwikkelingen en mogelijke formatie uitbreiding zonder bouwkundige aanpassingen kan worden gerealiseerd. 

Dit vergde een vervanging van het totale inbouwpakket en, in combinatie met moderne voorzieningen en flexibele werkplekken,  leiden tot een prettige, gezonde en veilige werk- en verblijfsomgeving voor de mensen die er werken. 

Flexibiliteit in gebruik van de werkomgeving door optimaal gebruik van het nieuwe inbouwpakket. De verschillende ruimtes zijn geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik, denk aan de pantry, de vergaderruimtes, maar ook overlegplekken als werkplekken.

Met deze ingreep worden tevens lagere energiekosten voor de toekomst voorzien (label A+) door investering in duurzame oplossingen. Het materiaalgebruik is kostenbewust, consistent, betrouwbaar,onderhoudsarm en innovatief en levert een positieve bijdrage aan het comfort van de medewerkers.

Een aanvullende duurzame ambitie was om waar mogelijk materialen uit de sloop van het bestaande inbouwpakket te hergebruiken in het nieuwe ontwerp indien dit niet ten koste ging van de levensduur.

Uitvoering

De opdracht voor BAM bestond nu in hoofdlijnen uit: Het geschikt maken van het kantoor en installaties voor een flexibel gebruik door 176 medewerkers (153 FTE incl. externen) met groeiruimte tot 186 medewerkers (159 FTE incl. externen). Vernieuwing van installaties met het perspectief van geen grote planmatige vervangingen in de komende 20 jaar. 

Dit werd gerealiseerd door voldoende werkplekken te creëren. De basis hiervoor was de werkplekmix met verschillende bouwstenen, gebaseerd op het enquêteonderzoek. Het ruimtelijk inpassen van voldoende ondersteunende faciliteiten (zoals lockers, pantry’s en algemene ruimtes) en het vernieuwen/revitaliseren van sanitaire ruimten en toevoegen van een MIVA op de eerste verdieping. 

De fietsenstalling is uitgebreid van 45 naar 60 stallingsplaatsen.

Ook is het bedrijfsrestaurant aangepast volgens concept van de cateraar waarbij locatie en installaties binnen het pand gehandhaafd zijn. We hebben het dakterras voorzien van een gedeeltelijke overkapping. Op de begane grond, met het Ombudsplein, zijn de installaties (verlichting, klimaatplafond) gedeeltelijk vernieuwd en voorzien van materialisatie met een kortere levensduur dan 15-20 jaar.

Toegepaste technieken of technologieën

Bij de vernieuwing van het klimaatplafond is extra aandacht besteed aan de verbetering van de akoestische kwaliteit van de ruimtes (kortere nagalmtijd). Bij de vervanging van de armaturen is aandacht besteed aan de gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte in het gehele taakgebied conform de norm(en) en zijn LED armaturen met aanwezigheid- en daglicht regeling toegepast. Besloten kamers op de verdiepingen zijn aan de buitengevel gesitueerd voor voldoende daglicht toetreding.

Ten aanzien van thermisch comfort is gebruik gemaakt van koelplafonds en warmtepompen. Het koelvermogen is verhoogd en er zijn buitenzonweringen aangebracht. Het gekoeld water distributiesysteem is aangepast. Ruimte regelingen zijn aangepast en ingeregeld aan nieuwe indeling/ bezetting.

Voor het aspect brandveiligheid is het gebouw aangepast aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Doelstelling

BAM Bouw en Techniek heeft het project integraal gerealiseerd waarbij voldaan is aan de ambities voor de huisvesting. Tijdens de verbouwing was de toegankelijkheid, voor zowel burgers en medewerkers gegarandeerd, waarbij veiligheid gewaarborgd bleef en de overlast (geluid, stof, klimaat, werkonderbrekingen) tot het minimum is beperkt.

Het Bureau Nationale Ombudsman is nu gehuisvest op één locatie. De werkomgeving is aantrekkelijk en comfortabel en past bij het karakter van de organisatie.

Fotografie Michael van Oosten / www.interieurfotograaf.pro

Delen

Meer afbeeldingen