Herontwikkeling 'The Base', Schiphol

De herontwikkeling 'The Base' bestaat uit het het samenvoegen van drie kantoren van het kantorencomplex Triport. De drie gebouwen staan op een half verdiepte parkeergarage. De gebouwen worden met elkaar verbonden door middel van een passage. Een kantoor krijgt een atrium, en alle entrees worden vernieuwd. Verder wordt een groot deel van de lobby's en trappenhuizen en alle verhuurbare ruimtes op de begane grond gerenoveerd.

Na oplevering is het de bedoeling dat het nieuwe complex 'The Base' het Breeam Very Good Certificaat krijgt.

Bouwtijd

De werkzaamheden zijn in augustus 2012 gestart; de oplevering staat gepland voor eind 2013.

Doorgaande bedrijfsvoering

Een deel van de gebouwen is en blijft in gebruik tijdens de bouwwerkzaamheden. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.