Herstel en onderhoudswerkzaamheden Fort Koning Willem I Maastricht

Fort Koning Willem I is een negentiende-eeuws fort in Maastricht bestaande uit een grote kazemat verbonden met onderaardse galerijen. Het fort werd gebouwd tussen 1815 en 1818 ter verbetering van de verdediging van het noordwestelijk en noordelijk vestingfront. Na de opheffing van de vestingstatus heeft het fort verschillende bestemmingen gehad en is momenteel in gebruik als speeltuin en als huisvesting voor een studentenvereniging. Fort Koning Willem I is een rijksmonument. 

Schakel & Schrale Maastricht heeft herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan het fort uitgevoerd. Deze bestonden uit onder andere het herstellen van het metselwerk van de grachtwanden, het herstellen van de beschadigde mergel cordonblokken van de grachtwanden, het vervangen van beschadigde cordonblokken van de grachtwanden door nieuwe mergel cordonblokken en het herstellen van metselwerk van de galerijen. Om de galerijen weer toegankelijk te maken is een in de gracht verdwenen ingang vrijgemaakt en weer toegankelijk gemaakt en zijn de onderaardse galerijen opgeschoond door het verwijderen van grond, puin en zwerfafval.

Naast de herstelwerkzaamheden aan het metselwerk en de cordonblokken heeft Schakel & Schrale Maastricht voor de uitbreiding van het gebied van de muurhagedis winter- en vluchtholen en zonneplateaus in metselwerk aangebracht. Bij de uitvoering is rekening gehouden met de Flora- en Faunawet en zijn de aanwezige hazelworm en rugstreeppad gevangen en buiten het werkgebied terug geplaatst, zijn er steenmarterkasten geplaatst en werkzaamheden ter plekke van de slaapplaatsen van vleermuizen gemeden.

Lees ook: Ambachtelijk restaureren met respect voor flora en fauna

Projectdetails


Opdrachtgever
Gemeente Maastricht


Realisatie
Mei 2017 - december 2017


BAM bedrijf
Schakel & Schrale Maastricht


 

Delen

Meer afbeeldingen