Herstructurering locatie Orthopedagogische Begeleiding (OB) Groot Hungerink, Eefde

In opdracht van Stichting Trajectum voert BAM Utiliteitsbouw Regio Arnhem samen met BAM Techniek Regio Oost en BAM Wegen Regio Oost de herstructurering van locatie OB Groot Hungerink uit. Een mooi staaltje integrale samenwerking.

De opdracht omvat de realisatie van vier woongebouwen, een kantoorgebouw en een gebouw voor Werk en Activiteiten. Naast de bouwkundige werkzaamheden maken ook de installatietechnische werkzaamheden, bestrating en terreinwerkzaamheden deel uit van de opdracht.

Stichting Trajectum is een organisatie die behandeling en begeleiding biedt aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Op diverse locaties in het noorden en oosten van het land biedt Trajectum iedere cliënt een op maat gesneden behandelings-, begeleidings – en/of activiteitenplan. Eén van deze locaties is OB Groot Hungerink in Eefde. In de afgelopen decennia is het terrein in Eefde naar behoefte volgebouwd, bijgebouwd, aangepast en uitgebreid. Hierdoor voldoen de huidige terreininrichting, de woongebouwen en de werkgebouwen niet meer aan de eisen en worden zij - op twee gebouwen na -vervangen.

Er komt gesloten en open verblijf en open behandeling. De open verblijfsgebouwen zijn zo ingericht dat ze eenvoudig voor besloten verblijf en behandeling gebruikt kunnen worden. De nieuwbouw voor Werk en Activiteiten kent meer mogelijkheden voor kleinschalig werken als daarnaast voor besloten en gesloten werken. In de buurt van de huidige keuken komt een centrale kantoorvoorziening.

Op 7 januari 2013 is de bouw gestart. Deze zal in twee fasen plaatsvinden. Tijdens de uitvoering blijft de locatie in gebruik. Als de nieuwbouw klaar is zal hier plaats zijn voor zo’n 120 cliënten die op het terrein besloten of open wonen en/of werken. Naar verwachting wordt het project medio 2015 opgeleverd.