Huisvesting Royal Haskoning

Het betreft de herhuisvesting van Royal HaskoningDHV in het gebouw Fifty Two Degrees in Nijmegen. De projectscope was: "kaalslag en herinrichting van 5.300 m2 bvo, verdeeld over 5 verdiepingen, voorbereiden en uitvoering in 8 weken". Een ambiteuze uitdaging.

De ruimtes zijn compleet opnieuw ingedeeld, wanden geplaatst, behang - en schilderwerk verricht, vloerbedekking gelegd, installaties aangepast en is de vaste inrichting geplaatst. Voor het naar binnen hijsen van de glazen wanden is er gebruik gemaakt van een 160 tons kraan. Door de glazen wanden heeft het kantoor een open en transparant karakter gekregen. De ruimtes zijn aangepast aan "Het Nieuwe Werken".

Om het bouwproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen en de ambiteuze opleverdatum te realiseren zijn vooraf alle partners en leveranciers bij elkaar gekomen om "in de hoofden" het project al een keer te "maken". Voor een groot aantal deelnemers een nieuwe methodiek. Na de introductie over de uitgangspunten en projectdoelstelling is er gezamenlijk gezocht naar raakvlakken in het uitvoeringsproces. In combinatie met de lever - en doorlooptijden zijn deze vervolgens uitgewerkt in een pullplanning, waarmee het totale uitvoeringsproces van het project is ingepland. Tijdens de uitvoering bespraken dezelfde deelnemers dagelijks, op een vast tijdstip en op een vaste plek, het dagelijks proces, de voortgang en de knelpunten.  

Bij het Leanproces is samengewerkt met onze partners uit het ARPA Supply Chain Traject. Dit is een samenwerkingsverband om de "Beste Utiliteitsbouw Afbouwer van Gelderland" te worden.