Kantoorgebouw Marnix State, Leeuwarden

Inpandige verbouw van kantoorgebouw Marnix State te Leeuwarden. Nederland raakt vol, dus nieuwbouw mogelijkheden worden steeds schaarser. In plaats daarvan zullen vaker bestaande gebouwen verbouwd worden. Dit gold ook voor de Marnix State, een ruim opgezet kantoorgebouw afkomstig uit 2002. Voorheen was het gebouw in gebruik door het CJIB, waarna de Belastingdienst zijn intrede deed. Ter vernieuwing van de stoffering en ter verbetering van verschillende installatietechnische voorzieningen, is BAM Bouw en Techniek ingezet om deze opdracht uit te voeren. Doordat het pand deels in gebruik was tijdens de werkzaamheden, leverde dit extra uitdaging op gedurende de uitvoering.

Verbouwen is het nieuwe bouwen

Met een oppervlakte van ruim 21.500 m2, opgedeeld in vijf verdiepingen en uitgevoerd in twee fasen, kan gezegd worden dat de opdracht omvangrijk was. Elke afdeling werd voorzien van nieuwe
vloerbedekking, meubilair en wandbekleding. Daarnaast werd op elke afdeling een ontspanningsruimte gerealiseerd, welke fungeert als ankerpunt te midden van de verdieping. Installatietechnische werkzaamheden betroffen het plaatsen van een comfortinstallatie, waardoor verlichting reageert op beweging, temperatuur energiezuinig geregeld wordt en zonwering automatisch functioneert. De ontruimingsinstallatie en de beveiligingsinstallatie werden tevens aangepast aan de hedendaagse eisen. Andere activiteiten tijdens het project betroffen het vervangen van de luchtbehandelingskanalen, het realiseren van de douaneruimtes in de kelders en het herinrichten van de centrale ontvangsthal.

Het treffen van voorbereidingen in de ontwikkelfase heeft in totaal een maand geduurd, waarna de realisatie van het pand zes maanden in beslag heeft genomen. In juli 2016 vond de officiële oplevering van het pand plaats.

Ontwikkelfase

Marnix State is een typisch aanbestedingswerk waarbij de tekeningen vooraf al waren ontwikkeld. Dat gold ook voor het advies over het plaatsen van de technische installaties, verzorgd door Nijeboer-Hage te Assen. Bij de intrede van BAM Bouw en Techniek tijdens dit project werden geen moeilijkheden ervaren. Na een ontwikkelperiode van vier weken kon in januari 2016 gestart worden met de verbouw.

Het ontwerp van Oving Architekten geeft een interessante visie op het inrichten van een kantoorgebouw. Elke verdieping heeft een eigen thema, namelijk land, water, stad, trots en state. Deze thema’s representeren Friesland en de Friese waarden die daaraan gekoppeld kunnen worden. Elke afdeling heeft een ankerpunt ter ontspanning met daarin fotobehang welke aansluit op het thema. Zo laat bijvoorbeeld het thema ‘trots’ afbeeldingen zien van onder andere het Friese paard, bekende Friese sporten en de Friese vlag. Daarbij is in deze ankerpunten gebruik gemaakt van hout als hoofdmateriaal, wat een natuurlijke indruk geeft. Elke verdieping is daarnaast ruim en open opgezet, dit geeft een flexibel indeelbare ruimte.

Meer techniek dan bouw

Zichtbaar is veel verandering te zien op het gebied van bouw, maar juist achter de schermen zijn vele technische werkzaamheden verricht. Deze samenwerking tussen techniek en bouw leverde een uitdaging op tijdens de verbouw van de Marnix State.

Planning

De samenwerking tussen bouw en techniek zorgde er een aantal keren voor dat sommige processen door elkaar liepen en voor kleine vertragingen zorgden bij beide disciplines. Toch kan gezegd worden dat het proces soepel verliep. Zelfs na onvoorziene problemen als het aantreffen van legionella, heeft de oplevering van de Marnix State in juli al plaatsgevonden, terwijl de officiële opleverdatum in september was.

Gebruikers

Een nog grotere uitdaging zat in het feit dat de Marnix State nog in gebruik was tijdens de verbouwing. Verschillende medewerkers van de Belastingdienst waren nog aanwezig om eigen werkzaamheden te verrichten. Om deze reden is de verbouw in twee fases opgedeeld, zodat de gebruikers niet belemmerd werden. Geruisloos Bouwen was hierbij een pijler die nageleefd werd. Daarnaast is communicatie als belangrijk ervaren. Om die reden is een wekelijks overleg met de gebruiker gepleegd, is Narrowcasting opgezet met alle nieuwe vorderingen en informatie en is een Facebook-pagina in het leven geroepen om updates te geven over de visuele veranderingen. Het contact is soepel verlopen en tevens is een goede relatie met de opdrachtgever opgebouwd.

Siemens brandmeldingen

Gecompliceerd was de techniek die Siemens Nederland gebruikte. Het brandmeldingssysteem dat geplaatst werd door Siemens functioneerde namelijk middels een geavanceerde techniek waar alleen zij toegang tot hadden. Dit leverde op bepaalde vlakken lastige situaties op.

Kwaliteitswaarborging

Om de kwaliteit te waarborgen, is gebruik gemaakt van snagR tijdens oplevering van het gebouw. Daarnaast hebben externe adviseurs en opzichters een adviserende rol gespeeld om zo het eindresultaat tot een hoger niveau te tillen.

(Circulair) duurzaam

De verbouw van de Marnix State heeft veelal een circulair duurzaam karakter. In het kader van zo weinig mogelijk verspilling zijn vele materialen hergebruikt. Daarbij gaat het voornamelijk om de plafondplaten en rasters, de frames voor de glazen wanden en de verlichting. De verlichting heeft bovendien een duurzame toepassing gekregen, waardoor deze reageert op beweging. Is er geen medewerker aanwezig, dan verstrekt de verlichting maar tot 20% van zijn capaciteit, terwijl bij aanwezigheid van personeelsleden de lichten gaan functioneren vanaf 50% van de capaciteit die ze bezitten. Daarnaast zijn slimme thermostaten geplaatst die zelf de temperatuur regelen, maar ook gemakkelijk een aantal graden te verstellen zijn door de gebruikers van de ruimte.

Social Return

In het kader van Social Return is een samenwerking aangegaan met AP Nederland. Door de specialisatie die zij bezitten in seriematige draad- en kabelassemblage, apparaten- en besturingskastenbouw, assemblage van mechanische producten en het produceren van OEC energielijsten (PDU’s), zijn zij als geschikte partner bevonden om de assemblage voor de Marnix State te verzorgen. Medewerkers met een beperking werken routinematig aan de producten. Voortdurende kwaliteitscontrole zorgt voor hoogwaardig afgeleverde eindproducten.

Projectdetails


Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf


Architect
Oving Architekten, Groningen Rijksvastgoedarchitect


Constructeur
W2N, Drachten


Ontwikkelperiode
December 2015 - januari 2016


Bouwperiode
Januari 2016 - juli 2016


Contractvorm
Traditioneel


Delen

Meer afbeeldingen