Life Sciences Cluster David de Wiedgebouw

Life Sciences Cluster: hier komt toponderzoek samen

Het David de Wiedgebouw wordt eind 2020 dé high-end ontmoetingsplek waar toponderzoek samenkomt: het Electronen Microscopie centrum (EM) als voorziening voor de Faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen, Diergeneeskunde en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Om het Life Sciences Cluster te realiseren, wordt het onderwijs- en onderzoeksgebouw vernieuwd.

Het gebouw wordt uitgebreid met het ‘EM-square’; een faciliteit met hoogwaardige en gevoelige electronenmicroscopen. De EM-faciliteit kent zeer hoogwaardige, trillingsarme laboratoria die voldoen aan VC_G en VC_D eisen om onderzoekers in staat te stellen tot het doen van top onderzoek. Daarnaast wordt het David de Wiedgebouw aangepast met meer, flexibele, laboratoria en kantoorruimten.

Het ontwerp van de aanpassingen is van een ontwerpteam onder leiding van Ector Hoogstad Architecten.

Wat wordt er vernieuwd?

Het bestaande David de Wied gebouw zal door BAM gefaseerd worden aangepast. Zo komen er stap voor stap meer werkplekken en uitstekende flexibele labs. Ook wordt aan de westzijde een nieuw deel aangebouwd voor het hoogwaardige Electronen Microscopie Centrum (EM).

Entreegebied

BAM realiseert één centrale entree met twee ingangen op de begane grond. De huidige receptie van de eerste verdieping verhuist naar de begane grond. Hierdoor verbetert de logistieke stroom van medewerkers, studenten en bezoekers.

Buitenterrein

Het talud aan de westzijde maakt plaats voor een groen gebied op straatniveau. Hierdoor ontstaat een groter verblijfsgebied met een aangenaam terras: dé ontmoetingsplek voor wetenschappers en studenten. De logistieke zone aan de Noordkant van het gebouw wordt na de werkzaamheden aangepast

Gassenpark en cryo-ruimte

Naast het bestaande gassenpark komt er ook een nieuw gassenpark. Deze laatste is voorzien van twee tanks ten behoeve van vloeibaar stikstof voor de levering van vloeibaar en gasvormig stikstof. Het gassenpark voldoet aan de laatste veiligheids- en beeldkwaliteitseisen. Vanaf het gassenpark komt een nieuwe leidingtunnel naar de nieuwe Cryo-ruimte aan de noordzijde op de begane grond. Vanuit de Cryo-ruimte zal voor het hele David de Wiedgebouw de distributie van vloeibaar stikstof worden gefaciliteerd. Daarnaast voorziet de Cryo-ruimte in cryogene opslag.

Duurzaamheid

Het aansluiten van het gebouw op warmte- en koudeopslag (WKO) en het verduurzamen van de laboratoria (terugdringen van het energeverbruik) dragen bij aan de vastgestelde ambitie van de universiteit de CO2 uitstoot te reducerenen CO2 neutraal te zijn in 2030.

Het Life Sciences Cluster wordt eind 2020 in gebruik genomen.

Projectdetails


Opdrachtgever
Universiteit Utrecht Vastgoed & Campus


Architect (aanpassingen)
Ector Hoogstad Architecten


Realisatie
September 2019 - december 2020


 

Meer informatie


Delen

Meer afbeeldingen