Meerjarig onderhoud vestingwerken Maastricht

Voor de gemeente Maastricht voert Schakel & Schrale Maastricht meerjarig restauratie- en onderhoudswerkzaamheden uit van de historische vestingwerken op verschillende plekken in de stad. De vestingwerken bestaan uit onderdelen van de middeleeuwse eerste en tweede stadsomwalling en tussen de 17e en 19e eeuw gerealiseerde buitenwerken. De looptijd van de werkzaamheden is vier jaar.

De restauratie en het onderhoud bestaan voornamelijk uit het herstel van mergel en baksteen metsel- en voegwerk. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het behoud van waardevolle beplantingen en aanwezige diersoorten zoals de muurhagedis.

Momenteel werken we aan de restauratie van de stadsmuur van het Lang Grachtje. Dit gedeelte van de eerste stadsmuur werd begin twintigste eeuw gered en gerestaureerd. ’s Zomers dragen het Lang en het Klein Grachtje met het tussengelegen pleintje bij aan de ‘zuidelijke sfeer’ die daar heerst.  

Op de website www.restauratievestingwerkenmaastricht.nl zijn drie routes terug te vinden die bezoekers langs de verschillende vestingwerken voeren en een kijkje geven in de ambachtelijke restauratietechnieken zoals de gietijzeren balustrade langs de Oeverwal en de ontdekking van de monnik en de beer bij lunet Sint Pieter.  
 

Projectdetails


Opdrachtgever
Gemeente Maastricht


Realisatie
September 2021 - heden


BAM bedrijf
Schakel & Schrale Maastricht


 

Delen

Meer afbeeldingen