Mitros

BAM Bouw en Techniek - FM Services heeft met Mitros een raamovereenkomst gesloten over het uitvoeren van Mutatieonderhoud aan de woningen in Utrecht e.o. Wij voeren, na een verhuizing, alle werkzaamheden uit om de woning weer klaar te hebben voor de volgende bewoner. Onze werkzaamheden zijn zowel bouwkundig als installatietechnisch van aard maar betreft in bijna alle gevallen de binnenzijde van de woningen.

Welke werkzaamheden dat zijn?

 • Het stuccen van de wanden of plafond,
 • Het aanbrengen van nieuw tegelwerk in de badkamer of toilet
 • Het repareren/ vervangen van het keukenblok
 • Werkzaamheden aan de cv-ketel
 • Werkzaamheden aan de wandcontactdozen en lichtpunten
 • etc.

Alle mogelijke werkzaamheden zijn vooraf vastgelegd in een prijzenboek. Bij een mutatie hanteren wij dit prijzenboek en berekenen hiermee de totale kosten van de betreffende mutatiewerkzaamheden. Dit werkt eenvoudig, snel en effectief.

In principe vallen dus alle werkzaamheden onder dit raamcontract. Het contract bestaat uit verschillende KPI’s op hoofdlijnen wordt de samenwerking tussen BAM Bouw en Techniek - FM Services en Mitros beoordeeld op:

 • Samenwerking & houding; netjes en herkenbaar zijn, geen overlast veroorzaken.
 • Communicatie & organisatie; proactief, bereikbaar zijn, goede klachtafhandeling.
 • Veiligheid & milieu; veilig werken, voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Deskundigheid & kwaliteit; de werkzaamheden dienen in 1 keer goed zijn uitgevoerd.
 • Klanttevredenheid; Mitros streeft een klanttevredenheid na van een 8.

De samenwerking wordt 2 keer per jaar geëvalueerd en de KPI’s worden beoordeeld. Met rapportcijfer van minimaal een 7 stellen wij vast dat de samenwerking goed is.