NHL Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden

NHL Hogeschool is een van de grootste HBO opleidingen in Noord Nederland. Met de nieuwbouw aan de Rengerslaan heeft NHL Hogeschool al haar studierichtingen en staf afdelingen op één locatie kunnen onderbrengen. Het project is uitgevoerd door BAM Utiliteitsbouw regio Noord bestaat uit  een nieuwbouw opgave en de renovatie en integratie van een bestaand gebouw.

Nieuwbouw

Het project, een ontwerp van de gerenommeerde Amsterdamse architect Herman Herzberger, omvat ruim 30.000 m². Het gebouw bestaande uit een ruim 600 meter lange ring opgetrokken in glas, omarmt het bestaande gebouw, de ‘Bouhof’. De nieuwbouw kenmerkt zich ook door de prominent zichtbare constructie welke het gebouw de hoogte in tilt. Het ontwerp staat in het teken van het onderwijs van de toekomst. De nadruk ligt meer op de student (individueel onderwijs) en minder op de ouderwetse vorm van het klassikale onderwijs. Er is meer ruimte voor overleg en voor zelfstandig en projectmatig werken. Het gebouw heeft een flexibele indeling. De nieuwbouw voor NHL is onderdeel van het masterplan Kenniscampus Leeuwarden, waarbij NHL in samenwerking met twee andere hogescholen en Gemeente Leeuwarden een innovatieve, duurzame en inspirerende campus wil ontwikkelen.

Renovatie bestaande gebouw

Tijdens de ruwbouw fase, heeft BAM Utiliteitsbouw een advies uitgebracht aan de opdrachtgever met betrekking tot de bouwkundige staat van de bestaande bouw. Dit heeft geresulteerd in een extra opdracht voor de renovatie van de oudbouw, de ‘bouwhof’, van circa 12.000 m². Deze twee projecten zijn gelijktijdig uitgevoerd en hebben niet tot een overschrijding van de oorspronkelijke bouwtijdplanning geleid.
BAM Utiliteitsbouw had tijdens de uitvoering tevens de coördinatieverantwoordelijkheid voor de neven- en onderaannemers.