Nieuw- en verbouw ZP7, Groningen

De Hanzehogeschool wil blijven investeren in een optimaal studeer- en werkklimaat in een inspirerende omgeving. Daarbij is het van groot belang dat de studenten en medewerkers goede huisvesting hebben met passende voorzieningen. BAM Bouw en Techniek - Regio Noord realiseert van 2018 tot 2022 de ver- en nieuwbouw van een van de campusgebouwen op de Zernike Campus in Groningen van Zernikeplein 7 (ZP7).

Mooier en beter

Campusgebouw ZP7 wordt vernieuwd naar een ontwerp van JHK Architecten. BAM heeft de constructieve en installatietechnische ingrepen bepaald die nodig zijn om het vernieuwde ZP7 aardbevingsveilig te maken. In de nieuwe opzet fungeert het bestaande Atrium als kruis- en ontmoetingspunt. Omliggende nieuwbouw creëert ruimte voor onder andere een FoodPlaza, een conferentiecentrum en het Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Het vernieuwde ZP7 is een prachtige nieuwe omgeving voor leren, werken, onderzoek en ontspanning; mooier en beter!

Werk én college's in uitvoering

Tijdens de werkzaamheden blijven studenten en docenten gebruik maken van het gebouw. BAM sloopt gefaseerd een aantal bouwdelen die samen een bruto vloeroppervlak hebben van 16.700 m2. Om het Atrium heen realiseert BAM nieuwbouw van circa 15.000 m2.

Benieuwd hoe de werkzaamheden verlopen? Bekijk de korte video's die we op het project maakten. In de eerste video laat het projectteam van Hanzehogeschool en BAM zien wat de nieuw- en verbouw inhoudt.

 

Bekijk in de tweede video hoe de werkzaamheden verlopen. De eerste, nieuwe leslokalen met moderne voorzieningen zijn al in gebruik.

 

In deze derde video zie je hoe wij én onze opdrachtgever het digitale 3D-model gebruiken bij de bouw en oplevering.

 

De grootschalige verbouwing van de Hanzehogeschool gaat in deze bijzondere tijd op aangepaste wijze door. Gezamenlijk zorgen we dat we in een lege hogeschool met passende maatregelen toch de planning halen en daar zijn we trots op. 
In deze vierde video zie je hoe we de bouwplaats hebben aangepast en zoveel mogelijk online werken.

 

Aardbevingsveiligheid

Naast de nieuw- en verbouw van ZP7 is het aardbevingsveilig maken van het complex een wezenlijk onderdeel van het project. De constructie van de bestaande bouwdelen dient daarvoor aangepast te worden. Hiervoor zijn verschillende constructieve en installatietechnische ingrepen nodig. Bij het aardbevingsveilig maken van de constructie is ook de bestaande Van OlstToren inbegrepen.