Nieuw ziekenhuis voor Boxmeer

Maasziekenhuis Pantein wil flexibel zijn om toekomstige ontwikkelingen, in bijvoorbeeld de organisatie van de zorg, op te vangen. Samen met BAM en Vitaal ZorgVast (onderdeel van BAM) is er een nieuw zorgcomplex ontwikkeld en gerealiseerd dat past bij deze visie. Het ziekenhuis met parkeergarage en de overige zorggerelateerde functies en kantoren is binnen twee jaar tijd gerealiseerd. 'Dit project is een bewijs temeer dat het goed mogelijk is om bouw- en zorgwereld tot elkaar te laten komen', aldus Verreussel, CEO Maasziekenhuis.

Maasziekenhuis Pantein is onderdeel van Zorg- en Leerpark Sterckwijk. Dit Zorg- en Leerpark biedt de mensen van Boxmeer en omstreken een breed zorgaanbod. Het ziekenhuis heeft vier centra: het spreekuur- en diagnostisch centrum, het behandelcentrum, het verpleegcentrum en de herstelafdeling. BAM ontwikkelde en realiseerde voor Pantein het ziekenhuis, de parkeervoorzieningen, de kantoren en de overige zorggerelateerde functies, zoals een dialysecentrum en een radiotherapiebunker.

Het Maasziekenhuis en BAM hebben voor dit project een partnership gesloten voor de ontwikkeling, realisatie, het onderhoud en beheer van het nieuwe ziekenhuis en omliggend zorgvastgoed. Het project is mogelijk gemaakt door een vroegtijdige samenwerking tussen het Maasziekenhuis Pantein en de ontwikkelende en de bouwende partij BAM. De basis van de samenwerking is vanaf het begin af aan wederzijds vertrouwen en transparantie geweest. Daarnaast staan in dit project niet de laagste bouwkosten, maar de laagste kosten over de hele levensduur centraal. Belangrijke focus was de onderhoudsvriendelijkheid van het gebouw, materiaalkeuzes en het beperken van het energieverbruik.

Er zijn straks geen discussies meer over meer- en minderwerk, omissies in het bestek of het onderhoud. Dit risico ligt bij Vitaal ZorgVast en BAM evenals de garantie op tijdige oplevering. De zekerheden m.b.t. de prijsvastheid en de opleverdatum die BAM aan het ziekenhuis bood waren hierbij van groot belang. Bijvoorbeeld door de risico's van kostenoverschrijdingen tijdens de bouw over te nemen. Ook het onderhoud voor de komende 20 jaar is onderdeel van het contract.

 

fotografie: Gerard van Beek en Hans Koppelmans.