Nieuwbouw brede school en appartementen voor BMV Keent te Weert

De Brede School Keent is een multifunctioneel gebouw dat het voorzieningenniveau in de wijk versterkt. Het plan bestaat uit een brede school met daarboven elf appartementen. In de Brede School zijn basisschool het Dal, een dislocatie van basisschool De Graswinkel, een gymzaal, peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een welzijnsruimte gevestigd. De brede school is toekomstgericht ontworpen. De zelfstandige draagstructuur maakt het mogelijk om relatief eenvoudig interne aanpassingen te verrichten. Daarbij is een deel van de school bij eventueel terugloop van leerlingen om te bouwen tot appartementen.

BAM Utiliteitsbouw was bouwkundig aannemer met uitvoering coördinatie over neven- en onderaannemers incl. E- en W-installateurs. In het ontwerp zijn tevens een speel- en parkeerplaats opgenomen, welke Deze is ook als bouwterrein gebruikt. Tegen het einde van de bouw, tijdens de realisatie van deze speelplaats heeft de uitvoering gebruik gemaakt van een ruimte in de school. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden is in overleg met de omwonenden de verkeerssituatie aangepast zodat er een veilig route ontstond voor bouwverkeer.

Energiezuinig en duurzaam bouwen

Op het gebied van installaties is een duurzame oplossing uitgevoerd in de vorm van warmte-/ koudeopslag gecombineerd met luchtverwarming en koeling. Ventilatie vindt plaats door middel van balansventilatie met warmteterugwinning. Het is dus met recht een voorbeeld van een ‘frisse school’ met een gezond en comfortabel binnenmilieu. BMV Keent is een ‘frisse school’ categorie B.

Onze werkzaamheden binnen het uitvoeringsproces betreffen het uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden. Deze omvatten een Bredeschool, dus onderbouw, middenbouw en bovenbouw, een kinderdagverblijf en naschoolse opvang. Een gymzaal en maatschappelijke ruimten.

Boven de 2- laagse school zijn 11 appartementen voor de (sociale) verhuur gerealiseerd. Binnen het werk hadden wij verder de taak om de uitvoeringscoördinatie te doen tussen de E- en W- installateur. Binnen de vraagspecificatie hebben wij een alternatief ontworpen voor de draagstructuur van het gebouw boven de gymzaal.