Nieuwbouw brede school Het Hoge, Vorden

 Stichting VPCO heeft het plan opgevat om in Vorden vervangende nieuwbouw te realiseren voor CBS Het Hoge. De huisvesting, ca. 2.300 m2 bruto vloeroppervlak, verdeeld over twee bouwlagen biedt ruimte aan basisonderwijs een gymzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Design & Build
Bij het Hoge te Vorden is gekeken naar de levenscyclus van het gebouw. BAM Utiliteitsbouw is vroeg bij dit project betrokken, waardoor wij behalve naar de kosten van de materialen ook de exploitatie in de hand houden op gebied van onderhoud en schoonmaak bijvoorbeeld. De nieuwbouw werd gerealiseerd met als motto “Doe het samen, in overleg, met een gemeenschappelijk doel, dan krijg je het beste eindresultaat.” Door een kinderdagverblijf en een bso-ruimte aan het bestaande gebouw te bouwen heeft de school de mogelijkheid om in de toekomst een integraal kindcentrum te worden en kunnen ze een bepaalde investering terugkrijgen door ruimtes te verhuren.

Ketensamenwerking
De opdrachtgever had zelf het bouwheerschap ter hand genomen. Als éénpitter heeft hij het voordeel van een platte organisatie, waardoor de mensen die meebeslisten snel rond de tafel konden. Het team van adviseurs bestond uit een adviseur van Van Heun & Partners, een architect van Factor Architecten en een adviseur van BAM utiliteitsbouw. Het team heeft vanaf het begin om tafel gezeten. Door deze korte communicatielijnen werd het mogelijk om de kosten in de hand te houden en aan de wensen van de klant te voldoen. Er is rekening gehouden met de toekomstvisie. Hierbij spelen aanpasbaarheid, flexibiliteit het zorgen voor een dynamische omgeving en grote rol.

Wijkfunctie
Het Hoge heeft een echte wijkfunctie in Vorden. 's Avonds en in de weekenden vinden er allerlei extra activiteiten plaats. Overdag is er ruimte beschikbaar voor muziekles en wordt er dyslexiebegeleiding gegeven. Tevens is er ruimte gereserveerd om zorg aan te bieden, zoals dagbesteding