Nieuwbouw Brouwerspoort Blok 7&8 (winkels), Veenendaal

Het masterplan Brouwerspoort is een plan voor de uitbreiding van het centrum van Veenendaal aan de oostzijde. Het huidige lineaire winkelcentrum is getransformeerd naar een ‘dubbele’ 8 winkelstructuur. Het architectenbureau Het Keizerrijk Architecten is door gemeente Veenendaal en AM gevraagd een plan te maken voor de verbinding tussen de bestaande winkelstraat en de nieuwe winkelstraat aan de oostzijde.

In de blokken 7 & 8, gelegen aan de nieuw gerealiseerde straat de ‘Bernard van Kreelpoort’, zijn in 2 en 3 lagen winkels gerealiseerd voor onder andere WE. In blok 7 zijn de wat grotere winkels, 4 stuks, gesitueerd en in blok 8 de wat kleinschaligere winkels, ook 4 stuks.

Rol BAM Utiliteitsbouw

Het totaalplan Brouwerspoort bestaat uit verschillende deelprojecten waaronder blok 7 & 8. AM heeft onze afdeling Technische Ontwikkeling gevraagd om het schetsontwerp verder te ontwikkelen wat geresulteerd heeft in een bouw-gereed ontwerp. Het project is in bouwteam uitgevoerd, waarbij wij tevens verantwoordelijk waren voor de (beperkt aanwezige) installaties en de complete uitvoeringscoördinatie. Het gebouw is casco opgeleverd, daarna zijn door derden de winkels ingericht.

Het project werd omsloten door het bestaande winkelhart van de gemeente Veenendaal. Er moest terdege rekening gehouden worden met omliggende winkels, hun openingstijden en het winkelend publiek. 

Het monumentale pand Bernard van Kreelpoort is gelijker tijd door derden gerestaureerd en aangesloten op de nieuwe winkels van blok 7 en 8. Uiteraard in nauw en veelvuldig overleg tussen de aannemers. De beide ontwerpen hebben geresulteerd in een prachtig contrast tussen monumentaal- en nieuwbouw