Nieuwbouw Cicero Zorgcentrum "Op den Toren" te Nuth

Anderhalf jaar is er gebouwd aan een nieuw zorgcentrum voor de bewoners van Op Den Toren in Nuth. Op 29 november, drie weken eerder dan gepland, is dit grootschalige bouwproject door BAM Utiliteitsbouw officieel opgeleverd aan de opdrachtgever Cicero Zorggroep; een zorgcentrum met een omvang van ca. 10.000 m², dat vijf verdiepingen telt en 104 kamers omvat. De zorgfuncties zijn gericht op een mix van cliënten met een somatische, psychogeriatrische en psychiatrische grondslag.

Het ‘tehuis van de toekomst’ wordt Op den Toren in de wandelgangen genoemd. Reden hiervoor is onder andere de ultramoderne domotica. Het bedienen van de verlichting, zonwering en zelfs het bestellen van de krant kan allemaal met een smartphone. Er is zelfs een speciale app voor ontwikkeld! Maar ook de technische installatie past in de trend van duurzaam bouwen; Op den Toren is gedeeltelijk energie zelfvoorzienend. Cicero is een zeer vooruitstrevende opdrachtgever. De grootste uitdaging van BAM Utiliteitsbouw was om het uitgebreide wensenpakket van de klant te concretiseren en tegelijkertijd de kosten te bewaken. Met de inzet van een grote creativiteit is dat gelukt. Dit bouwproject was voor BAM heel anders dan normaal. Cicero heeft voor BAM gekozen omdat ze niet louter een aannemer zochten, maar een bouwpartner die vanaf de ontwerpfase haar expertise in zorgprojecten inbracht.

Het nieuwe zorgcentrum bestaat uit 5 bouwlagen. In het souterrain is de afdeling psychogeriatrie met 35 kamers gesitueerd. Deze afdeling biedt een gesloten, beschermde woonomgeving voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie), waar alle specialistische hulp wordt geboden die nodig is. Via de huiskamers hebben de bewoners toegang tot de binnentuin. In een aparte vleugel zijn facilitaire ruimtes voorzien.

Het zorgcentrum is in bouwteamverband geëngineerd, voorbereid en gerealiseerd door BAM Utiliteitsbouw in combinatie met BAM Woningbouw. Wij waren hoofdaannemer en verantwoordelijk voor de installaties.

Dit project heeft het label 'Bewuste Bouwer' wat inhoudt dat BAM zorgt voor een goede omgang met de omwonenden, veiligheid voor de buurt en BAM houdt extra rekening met milieu. Stichting Bewuste Bouwers beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die allemaal verband houden met bewust bouwen in de breedste zin van het woord. Bouwwerkzaamheden, inclusief werkverkeer, vinden plaats met zorg en aandacht voor de veiligheid van omwonenden, bouwplaats personeel, bezoekers en het publiek.

Er is een projectwebsite opgezet, die door onze medewerkers werd bijgehouden. Op deze site werden geïnteresseerden geïnformeerd over de voortgang van het project. Wekelijks werd er belangrijke informatie geplaatst, verteld over de voortgang van de werkzaamheden en foto’s gepubliceerd van de bouw. Ook belangrijke nieuwtjes, zoals verhuisdata, de oplevering of mogelijke tijdelijke overlast aangaande de werkzaamheden, waren hier terug te vinden.