Nieuwbouw Danone Innovation Centre, Utrecht

OVG Projectontwikkeling heeft BAM Utiliteitsbouw opdracht gegeven voor de engineering en realisering van het nieuwe R&D innovatiecentrum voor de Baby en Medical Division van Danone in Utrecht. Bij ontwerp en uitvoering ging bijzondere aandacht uit naar kwaliteit en duurzaamheid. Op grond van het duurzame karakter voldoet het innovatiecentrum aan de BREEAM Excellent-normering.

Het innovatiecentrum van Danone is gerealiseerd op het universiteitscentrum De Uithof. Het project omvat kantoren, een proeffabriek en laboratoriumruimte van ongeveer 4.000 m², en een ondergrondse parkeergelegenheid voor ruim 175 auto’s.

BAM Utiliteitsbouw is in augustus 2011 gestart met de bouw en heeft het R&D center voor de Baby en Medical Division complex in het voorjaar 2013 opgeleverd. Het laboratorium is gebruiksklaar opgeleverd.

Bijzonderheden laboratorium/proeffabriek

Het laboratorium heeft een ML 2 classificatie. De Proeffabriek is ontworpen met in acht name van de HACCP-normen op gebied van voedselveiligheid. Dit uit zich onder andere in de klimaatkamers, koelcellen en de afwerking van de vloeren, wanden en plafonds van de proeffabriek. Het laboratorium heeft een omvang van ca. 4.000m² bvo De proeffabriek is ca. 1.700 m². In het laboratorium is een 6,5-voudig luchtverversingsdebiet gerealiseerd en beschikt over 20 zuurkasten en 6 microbiologische veiligheidskabinetten.

Het ontwerp van Cepezed is geheel gericht op het scheppen van een open, dynamische en inspirerende omgeving met een hoog comfort en een grote mate van functionaliteit. Het gebouw heeft een grote ruimtelijke diversiteit met lange zichtlijnen, waardoor gebruikers zich er zowel goed in kunnen oriënteren als veel in- en externe uitzichten genieten. De hoofdstructuur bestaat uit een vierhoekige plattegrond met twee schuine zijden, waarin twee grote uitsparingen als atria fungeren, zodat het gebouw uiteindelijk drie hoofdbeuken kent. Een omgang met luchtbruggen die de atria overspannen, maakt op de verdiepingen deel uit van de logistieke routings.

De globale bvo’s van de belangrijkste functie zijn:

  • Laboratorium 4.000 m²
  • Proeffabriek 1.700 m²
  • Kantoren 6.500 m²
  • Parkeergarage 5.000 m²

Overige (algemene) ruimtes waaronder opslagcapaciteit, een conferentiecentrum, een café en een restaurant 7.000 m²

Rol BAM Utiliteitsbouw bv

BAM werd bij het project betrokken vanaf de DO fase. In overleg met CePeZed heeft BAM tijdens de bestekfase ontwerpkeuzes en de consequenties daarvan gevisualiseerd. De knelpunten van het project zijn daardoor vroegtijdig voorzien en op beheerste wijze in samenspraak met opdrachtgever opgelost. Het programma van eisen voor wat betreft de technische installatie, en de gebruiker specifieke installaties (laboratorium meubilair enz.) in samenwerking tussen BAM Techniek en Deerns integraal uitgewerkt.

Door de aanwezige kennis van processen, risicomanagement, financiële beheersing is BAM in staat gebleken om binnen enkele weken de totale verantwoordelijkheid van het project integraal over te nemen waarbij de belangen van de stakeholders altijd centraal hebben gestaan. Door in een vroeg stadium te kiezen voor betrokken bouwpartners zijn wij in staat om gebleken om het voorbereidings- en uitvoeringstraject te versnellen met als doel meer tijd te generen waardoor het inbouwpakket van Danone integraal kon worden verwerkt in het casco binnen de gestelde bouwtijd.

Voor het Danone Innovation Centre had de opdrachtgever de duurzaamheidseis om een BREEAM-NL Excellent (vier sterren) certificaat te behalen. Al voor de start van de bouw heeft BAM Utiliteitsbouw een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van het tijdelijke ontwerpcertificaat. Voor het behalen van het definitieve opleveringscertificaat was BAM Utiliteitsbouw door de opdrachtgever volledig verantwoordelijk gesteld. Het definitieve BREEAM-NL Excellent certificaat is dan ook ruim voor de officiële opening op 30 september 2013 van het inmiddels tot ‘Nutricia Research’ omgedoopte project behaald.