Nieuwbouw De Cuneraschool, Rhenen

De basisscholen De Cuneraschool en De Springplank in Rhenen krijgen een nieuwe huisvesting. De nieuwe Cuneraschool zal worden gerealiseerd op de huidige locatie en tijdens de bouwwerkzaamheden zal De Cuneraschool verhuizen naar de "oude" locatie van De Springplank. In de zomer van 2014 zal worden gestart met de bouwwerkzaamheden. Wij verzorgen in opdracht van de Gemeente Rhenen het ontwerp en de bouw van deze basisscholen middels een zogenoemd UAV-GC contract.

Het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen is tevens een belangrijk onderdeel van het contract in verband met de geplande ingebruikname van de scholen en de noodzakelijke volgtijdelijkheid en continuïteit van de sloop en bouwwerkzaamheden.

Het duurzaam ontwerpen van een gebouw is wat BAM Utiliteitsbouw betreft geen modegril het is een visie en een missie welk in elk project moeten worden gerealiseerd. Bij het ontwerp was de ambitie van de GPR score door de opdrachtgever vastgesteld op 7.5.  Voor zowel De Springplank als De Cunera komen wij uit op een gemiddelde GPR score van ca. 7.9.

Het ontwerp voor De Cuneraschool is gebaseerd op puzzelstukken, waarin onderbouw, middenbouw en bovenbouw gescheiden van elkaar kunnen functioneren, met elk een eigen entree. De Cuneraschool krijgt in de nieuwbouw twaalf klaslokalen.

Wij zijn in juli 2013 gestart met de realisatie van basisschool De Springplank. Na een bouwtijd van ca. 9 maanden zal De Cuneraschool kunnen verhuizen naar de 'oude' Springplank en zal er in de zomer van 2014 worden gestart met de bouw van de Cuneraschool.