Nieuwbouw dependance Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp

Een project met een moeizame aanloop, ook voor opdrachtgever gemeente Haarlemmermeer. De in 2011 uitgeschreven architectenselectie werd ingetrokken en de contractvorm werd gewijzigd in een Design & Build uitvraag.  Maar afstel was gelukkig alleen maar uitstel: het project werd nog een keer in de markt gezet, maar nu als een Design & Build opdracht. BAM Utiliteitsbouw diende een ontwerp in van de hand van DP6 architectuurstudio in Delft en overlegde daarmee het winnende ontwerp.

Ontwerp

DP6 ontwierp een compacte school van 5.500 m2 bvo voor 1.000 leerlingen. Belangrijker nog: een gebouw waar zowel het lerarenkorps als de leerlingen zich thuis kunnen voelen en een eigen plek hebben.

BAM heeft een oplevering geboden die vier maanden vroeger lag dan gevraagd. Op die manier kan de school het schooljaar 2014/12015 in het nieuwe gebouw beginnen. Met de geboden prijs/kwaliteitverhouding bleek dit helemaal de kers op de taart!

Dialoog

Was het tijdens de ontwerpfase niet mogelijk met de opdrachtgever of gebruikers in gesprek te komen, na opdrachtverlening werd dat ruimschoots ingehaald. Doordat BAM zichzelf een krappe planning opgelegd heeft, waarbij de indiening van de bouwvergunning half maart een cruciale rol speelde, was het zaak snel en voortvarend het ingediende VO-1 te bespreken en waar nodig aan te scherpen aan wensen van de opdrachtgever en gebruikers.

Niet gek dus dat ook hierbij met de inzet van LEAN- en BIM-technieken gewerkt wordt aan een optimalisatie van de voorbereidings- en realisatietijd. Inmiddels is de bouwaanvraag ingediend en verwacht BAM al in augustus te starten met de bouw. Als opleverdatum geldt medio juni 2014.

Duurzaamheid

BAM levert een Energielabel A+ gebouw met en GPR score van 8,3. Heel concreet zijn er maatregelen genomen op het gebied van:

  • Luchtkwaliteit: CO2 gestuurde ventilatie; per groepsruimte een te openen raam
  • Energie: EPC 50% lager dan bouwbesluit 2012; vraaggestuurde ventilatie, hoogfrequente verlichting, veel daglichttoetreding, daglichtafhankelijke regeling; dimbare verlichting, warmteterugwinning met hoog rendement (80%), dak- en gevelisolatie met Rc waarde van 5; waterbesparende kranen en toiletten, zonneboiler voor douches, aanwezigheidsdetectie, open plafonds, WKO.
  • Visueel comfort: gemiddelde daglichtfactor groepsruimten minimaal 3%; verlichtingssterkte door kunstlicht op werkvlak minimaal 500 lux, voorkomen direct daglicht, elektrisch bediende zonwering, individueel regelbaar.
  • Akoestisch comfort: hoge eisen aan installatiegeluid en geluidniveau en nagalmtijd, geluidwering verkeersgeluid.

Exploitatielasten laag houden

Behalve ontwikkel- en bouwkosten zijn voor de gebruiker met name de exploitatielasten van een gebouw van belang. In de ontwerpfase kan daar rekening mee gehouden worden. In het ontwerp zijn o.a. op het gebied van onderhoud de volgende maatregelen genomen om de exploitatielasten zo laag mogelijk te houden.

  • Schoonmaakonderhoud: natte ruimtes dicht bij elkaar gesitueerd; voorkomen stofnesten door toepassing van strak meubilair en kabelgoten; gladde afwerkmaterialen; systeemwanden met afneembare wandafwerking; linoleum vloerbedekking.
  • Technisch onderhoud: aluminium kozijnen; gevelbekleding van minerale materialen; sanitaire wanden in toilet- en doucheruimtes; geen bestrating in aula; inpandige HWA's.
  • Energiebesparing: daglichtafhankelijke armaturen; hoogfrequente armaturen; bewegingsmelders; goede isolatie; toepassen van tochtsluizen; warmteterugwinning uit ventilatielucht.
  • Klimaatbeheersing: Co2 gestuurde mechanische ventilatie met warmteterugwinning; retourlucht overstroom; goede doorspuibaarheid van de gevel; vloerverwarming- en eventueel koeling; gevels bereikbaar voor gevelreiniging
  • naar binnen draaiende ramen i.v.m. bewasbaarheid; buitenzonwering; luchtverwarming; optimale daglichttoetreding.

Geluidswering

De nieuwbouwlocatie is sterk geluidsbelast (Lden = 65 dB). Daarmee overschrijft het de maximale ontheffingswaarde op de zuidwestgevel. In het ontwerp is met de positionering van geluidsgevoelige vertrekken zoveel mogelijk rekening gehouden met deze hoge geluidsbelasting. De betreffende zuidwestgevel wordt uitgevoerd als een dovel gevel: er zijn geen te openen ramen aanwezig en de geluidsisolatie is voldoende hoog om aan de wettelijke eisen voor het binnenniveau te voldoen. De ramen worden voorzien van geluidsisolerende beglazing en de HSB-geveldelen worden voorzien van extra beplating.