Nieuwbouw en meerjarig onderhoud Politiekantoor Woensel, Eindhoven

Het project betreft de nieuwbouw en het meerjarig onderhoud van het Politiekantoor Woensel. De doelstelling was een efficiënte en passende huisvesting te realiseren met een representatief en spraakmakend karakter; innovatieve werkomgeving en duurzaamheid zijn in dit kader expliciet benoemd.

Kantoor

Het politiekantoor biedt onder meer plaats aan een publiekshal, spreekruimtes, kantoorruimtes, vergaderruimtes, één cel, twee verhoorruimtes, ophoudruimtes, kleedruimtes en een kantine. Verder is het gebouw bedoeld als wijkkantoor, waar agenten hun basis hebben en mensen aangifte kunnen doen.

Bijgebouw

Naast het hoofdgebouw wordt het bijgebouw gerealiseerd. Dit bijgebouw bestaat uit een gesloten gedeelte en een grote overkapping. Hierin is een WKO installatie (warmte-koude opslag) geplaatst, met een extra ruimte voor de gebouwbeheerder. Onder de overkapping is ruimte voor het stallen van (dienstfietsen, motoren, aanhangwagens en auto’s. 

Het Politiekantoor is gerealiseerd door de combinatie BAM - PWE vof (BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven en BAM Techniek Roermond). De opdracht omvatte het in realiseren, leveren, aanbrengen, bruikbaar opleveren en garanderen van de bouwkundige, elektrotechnische, werktuigbouwkundige en lifttechnische werkzaamheden. BAM Advies & Engineering heeft, zoals gebruikelijk bij onze projecten, een constructieve quickscan uitgevoerd en alle bestekstukken en tekeningen gescreend en aandachtspunten vastgesteld. Ondanks diverse tegenslagen, zoals slechte weeromstandigheden en incomplete bestekstukken is het BAM gelukt de afgesproken planning te behalen.

Onderhoudscontract

De combinatie draagt na gereedkomen van de nieuwbouw, de zorg voor de bouwkundige-, elektro-technische-, werktuigkundige- en lifttechnische onderhoudswerkzaamheden voor een periode van 10 jaar. Het bedrag voor het eerste jaar is in de opdracht is opgenomen. Voor de jaren 2 tot en met 10 worden per jaar aanvullende opdrachten verstrekt.

Duurzaam

Er zijn diverse duurzaamheidsaspecten toegepast, waaronder:

  • Vegetatiedak
  • De installaties bestaan onder meer uit een WKO installatie en betonkernactivering met lage temperatuurstromen.

In de entree van het Politiekantoor is een scherm geplaatst, waarop alle duurzame toepassingen zijn vermeld.