Nieuwbouw en renovatie HumanTotalCare, Son

Een integrale kijk op een gezond gebouw

De huisvestingsvraag van HumanTotalCare was voor ons even uitdagend als inspirerend. De renovatie van het bestaande pand moest met de nieuwbouw samensmelten tot het gezondste kantoor van Nederland. De uitdaging voor ons als integrale bouwpartner was: ‘Hoe gaan we het gebouw en de installaties zo realiseren dat alles naadloos past binnen de WELL en BREEAM certificeringswensen van onze opdrachtgever?’. Een prestigieuze opdracht waarin kennis en expertise én creativiteit en innovatie samen moesten komen.

De Ronde Tafel als samenwerkingsvorm

Bij alle huisvestingsvragen staan wij voor een integrale benadering. Dat kwam voor de huisvestingsvraag van HumanTotalCare goed van pas. De bouwkundige en installatietechnische aspecten moesten vanuit één gezonde visie worden ontwikkeld en gerealiseerd. Binnen dit project is het Ronde Tafel Model gehanteerd. Alle bouwpartners zitten aan tafel en werken nauw samen. Beslissingen worden samen genomen, uitdagingen samen opgelost. Deze methodiek past ook goed binnen de veranderende rol van de aannemer. Hierbij draait het meer en meer om vertrouwen organiseren. Om te beginnen in de samenwerking met alle bouwpartners. Maar ook om bij de oplevering van een gebouw aan te kunnen tonen dat aan alle eisen is voldaan. 

WELL en BREEAM specialisten aan boord

Voor de renovatie en nieuwbouw van het HumanTotalCare gebouw hebben we onze eigen WELL en BREEAM specialist ingezet. Deze ‘eisenmanager’ kent niet alleen de specificaties door en door maar is bovenal gericht op het leveren van innovatieve haalbare oplossingen. Zo zijn de eisen voor certificering naar duidelijke productspecificaties vertaald. Een verantwoorde inkoop van materialen vormde overigens wel een uitdaging, omdat nog niet alle marktpartijen hier voldoende op inspelen. Ook het omzetten van de Amerikaanse normering volgens WELL naar de Nederlandse en Europese normen was op sommige punten complex. Als laatste is de optimalisatie van oplossingen challenging. Iets wat goed is voor de gezondheid kan bijvoorbeeld indruisen tegen de wens voor zo min mogelijk energieverbruik.

Het welbevinden van de werkende mens

Om het welbevinden van medewerkers van HumanTotalCare te optimaliseren, hebben we diverse oplossingen gevonden en processen toegepast, onder andere op het gebied van lucht, licht en stof. Hoe kunnen we de lucht in het gebouw zo fris mogelijk houden? Hoe zorgen we ervoor dat het licht zo veel mogelijk tegemoetkomt aan het bioritme van de medewerkers? En wat kunnen we doen om te voorkomen dat schadelijke stoffen zich tijdens of na de bouw in het gebouw nestelen? Allemaal gezondheidsvragen die weliswaar voorop stonden, maar die we gezien de andere exploitatievraagstukken niet geïsoleerd konden beantwoorden.

Geen ongezonde stoffen

In het bouwproces hebben we maatregelen getroffen om stofproductie te reduceren. Naast meer gangbare maatregelen als stofafzuiging bij boren en hakken, hebben we tijdens de bouw onder andere ventilatiekanalen afgeplakt zodat er geen stof in kon komen. Ook hebben we drie maanden lang een air flush toegepast. Zodat de gebruikers na de oplevering in een gebouw met schone lucht terecht kwamen.

Zorgen voor frisse lucht

In het gebouw is speciale filtering toegepast voor het zuiveren van water en lucht. Door herhaaldelijke monstername van de waterkwaliteit is er uiteindelijk gekozen om een UV filter toe te passen. In ons streven naar een optimale luchtdichtheid stelde met name de renovatie ons voor uitdagingen. Ook hebben we veel aandacht besteed aan het toepassen van materialen met zo min mogelijk schadelijke emissies.

Nabootsen van daglicht

De toegepaste verlichting bootst op detailniveau het dag- en nachtritme na. Hierbij maken we zo veel mogelijk gebruik van het natuurlijke daglicht. We hebben de zonwering en warmteopwekking zo op elkaar afgestemd dat we een optimaal niveau van comfort en energie behalen.

Elk gebouw ‘leeft’, daarom stellen we de hoogste eisen aan monitoring van energiegebruik en gebruikscomfort. Op continue basis checken wij of het gebouw nog aan de gestelde normen voldoet. Ook stelt dit ons in staat onderhoud preventief te plannen, tijdig in actie te komen bij incidenten en te leren van de data die het gebouw genereert. Door patronen te herkennen en steeds scherper zicht te hebben op de afhankelijkheden, zijn we steeds beter in staat alle installaties goed af te stellen en op elkaar af te stemmen.

Timelaps

De voortgang van de bouw is met een webcam vastgelegd. In deze timelapse zie je in anderhalve minuut de volledige nieuwbouw en renovatie van het HumanTotalCare kantoor op het Science Park in Son. Het nieuwe kantoor is een toonbeeld van duurzaamheid voor mens en milieu en uniek in Nederland. Werk, vitaliteit en gezondheid staan centraal. De kennis en expertise van HTC en BAM, de WELL Building certificering en de BREEAM certificering zijn toegepast op de werkomgeving, waarin collega’s samen werken en waarin klanten op bezoek komen. We zijn dan ook trots op de realisatie van deze nieuwe en inspirerende werkomgeving!

Projectdetails


Opdrachtgever
HumanTotalCare


Architect
MH1architecten


 

Delen

Meer afbeeldingen