Nieuwbouw en renovatie Radar 't Anker te Valkenburg aan de Geul

In samenwerking met Radar in Broekhem (her-)ontwikkelde BAM woonvorm ‘t Anker. De huidige villa werd volledig gerenoveerd en in de tuin werd een nieuw gedeelte bijgebouwd. In de villa bevindt zich een dagbestedingsruimte voor dagbesteding op locatie.

Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. In de regio Zuid-Limburg helpen ze cliënten invulling te geven aan hun leven. Persoonlijk welbevinden en ontwikkeling staan daarbij centraal.

BAM is in contact gekomen met de opdrachtgever, die al acht jaren probeerde het project haalbaar te krijgen. We hebben dit in samenspraak met alle partijen opgepakt en haalbaar gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met het gebruik van de meest duurzame materialen. De bewoners, mensen met een verstandelijke beperking, verhuisden tijdelijk naar hotel Salden in Schin op Geul, zodat de villa verbouwd kon worden.

Het project omvat de gedeeltelijke sloop van de villa en de restauratie en verbouwing van het overgebleven deel. De villa is daarnaast uitgebreid met een complex van 24 zorgwoningen voor zelfstandig en gezamenlijk gebruik. De insteek is: rust en warmte, naturel kleuren die de doelgroep aanspreken. Witte muren waarop kunst van de cliënten een plaats krijgt.

De nieuwbouw wordt gedeeltelijk onder maaiveld gerealiseerd, waarbij veel grondverzet op een hele kleine bouwplaats noodzakelijk is. Het bouwterrein is zeer krap en glooiend, waardoor er nog minder ruimte ontstaat. Daarnaast is het gelegen aan een zeer drukke weg en diende er rekening gehouden te worden met de naastgelegen buren. Just in time is het devies geweest om geen onnodige voorraden aan te leggen. Bij het project zijn concurrend engineering en LEAN toegepast. 

In de uitvoering is rekening gehouden met de toepassing van zoveel mogelijk duurzame materialen, waaronder een ecologisch dak (grasdak).

Tijdens de voorbereiding hebben we diverse gesprekken gevoerd met de omwonenden. Voor de start van de uitvoering is er een bewonersbijeenkomst gehouden, waarbij kort uitleg werd gegeven over BAM en onze werkwijze, het project en onze medewerkers. De omwonenden zijn gedurende het project op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kregen een contactpersoon waar ze terecht konden voor eventuele klachten.

De bewoners zijn gedurende het hele proces op de hoogte gehouden van de voortgang en waar mogelijk betrokken bij het proces, de indeling en kleurstellingen. De eerste schop in de grond hebben we dan ook gezamenlijk met de bewoners
gevierd. Met alle cliënten hebben we een plastic schop in de grond gestoken en confettibommen afgestoken. Daarmee werd voor de cliënten visueel dat hun vernieuwde woonruimte realiteit werd.

Precies zes maanden nadat de cliënten de eerste schop in de grond hadden gezet voor de start bouw van woonvorm ’t Anker in Valkenburg, konden zij op 25 oktober 2013, samen met de vrijwilligers, voor het eerst een kijkje gaan nemen op de bouw en werd tevens ‘het hoogste punt bouw‘ gevierd. In Hotel 2000 (tegenover woonvorm ’t Anker) kwamen de cliënten en de vrijwilligers samen om te genieten van een kop koffie met Limburgse vlaai. Er werd verteld dat de verbouwing voorspoedig verliep en dat zeldzame Alpenweide salamanders die in de vijver in de tuin zaten, eerst gered moesten worden, alvorens met de verbouwing gestart kon worden.

Vervolgens toog de groep naar woonvorm ’t Anker alwaar vier cliënten samen met twee medewerkers van BAM de vlag van Radar en BAM hesen en daarna de nieuwbouw achter de monumentale villa konden bezichtigen. Wat daar opviel waren de brede gangen en ruime studio’s waar de bouwvakkers druk aan het werk waren met tegelzetten en stucen. Vol indrukken en verhalen vertrokken de cliënten nadien weer huiswaarts.

Midden mei werd door BAM een creatieve workshop georganiseerd voor de bewoners. Alle bewoners maakten hun eigen, unieke naambordje, dat ondertussen al naast de voordeur van hun nieuwe appartement hangt.