Nieuwbouw en renovatie Verpleeghuis Isselwaerde, IJsselstein

Verpleeghuis Isselwaerde staat midden in het historische stadshart van IJsselstein en is omringd door groen. In het nieuwe Isselwaerde is plaats voor ruim 90 cliënten. AxionContinu biedt in Isselwaerde kleinschalige zorg, in geclusterde groepswoningen voor zes tot acht personen. Elke woning heeft zijn eigen ingang, een gezamenlijke huiskamer en een volledig ingerichte keuken. Iedere bewoner beschikt daarnaast over een eigen (slaap)kamer. Kleinschalig wonen biedt maximale privacy en zorg op maat. Het project Isselwaerde is een deelproject van het Ontwikkelplan Binnenstad van de gemeente IJsselstein.

 

Rol BAM Utiliteitsbouw

Binnenstedelijk bouwen op beperkt bouwterrein en complexe logistiek met sloopwerkzaamheden waarbij eerst asbest gesaneerd moest worden. De oud bouw moest gefaseerd gesloopt worden met veel stutwerk. Met ondersteuning van BAM A&E  hebben wij daarvoor een sloopplan gemaakt. Een logistiekplan heeft er voor gezorgd dat de beperkte opslag- en parkeerruimte optimaal benut kon worden. Ook zijn daarin afspraken vastgelegd met betrekking tot aan- en afvoerroutes, afspraken met gemeente en hulpdiensten.

Omdat het nieuwe gebouw letterlijk naast het monumentale entreegebouw moest komen, was het geen optie om om de funderingspalen te heien. Er is voor gekozen voor de zogenoemde ‘grondverdringingsmethode’. Daarbij duwt een boor de grond opzij, zodat een gat van 12 tot 21 meter diep ontstaat. Deze diepte is vooraf berekend en varieert per funderingspaal. Als de gewenste diepte is bereikt, laat men een ijzeren wapening in de boor zakken en vult een opvoerpomp de boor met beton. Dan wordt de boor langzaam omhoog getrokken, waardoor het gat zich vult met beton.

Voor het project waren, incl. parkeergarage, ca. 400 funderingspalen nodig.

Doorfunctioneren en gefaseerd bouwen

Zoals genoemd bleef het verpleeghuis normaal door functioneren tijdens de bouw en sloopwerkzaamheden. Om dit te kunnen realiseren zijn in fase 1 een aantal kamers van 1 naar 2 –persoons kamers omgebouwd om zodoende ruimte te creëren en is gestart met de 1e deel nieuwbouw. Nadat een deel van de nieuwbouw gereed was, zijn een aantal bewoners verhuisd en kon fase 2 van start gaan, de nieuwbouw van de parkeergarage. Fase 3 was het 2e gedeelte van de nieuwbouw verpleeghuis op de nieuwe parkeergarage en zijn nog een aantal bestaande kamers van 3 naar 2 persoons omgebouwd.

Doorfunctioneren met kwetsbare (geriatrische) ouderen

In Isselwaerde worden ca. 90 ouderen verpleegd waarvan de meeste dementerend zijn. Dat hield in dat tijdens de nieuwbouw het bouwterrein goed afgesloten moest zijn. Met name tijdens de renovatiewerkzaamheden op de afdelingen die in gebruik bleven was er extra aandacht voor de veiligheid van de bewoners.

Alle personen die werkzaamheden verrichten op deze locaties werden door middel van een zogenoemde toolboxmeeting regelmatig bijgepraat over de stand van zaken waarijb ook en te nemen maatregelen ter beveiliging van de bewoners werden besproken. Zo mocht er onder andere geen gereedschap onbewaakt achter gelaten worden, deuren moesten zoveel mogelijk gesloten blijven, was dat niet mogelijk dan werd er een persoon ingeschakeld die de omgeving in het oog hield. Regelmatig was er ook overleg met het verplegend personeel van de betreffende afdelingen over de te verrichten werkzaamheden. In dat overleg werden de risico’s en de te nemen maatregelen besproken.

Bemaling en heiwerk in een kwetsbare binnenstedelijke omgeving met monumentale panden

Fase 2 was de nieuwbouw van een ondergrondse parkeergarage van ca.5.000 m²  met ca. 210 parkeerplaatsen. Vanwege omringende monumentale panden werd hierbij een  vrij nieuwe bemalingstechniek toegepast. DSI bemaling (verticale filterbemaling met horizontale drains).
De parkeergarage loopt deels onder de nieuwbouw van het verpleeghuis door.

De parkeergarage kan grotendeels gebruikt worden door bezoekers aan de binnenstad. Bovenop de parkeergarage komt een park. Het park bestaat uit het buitenterrein van het verpleeghuis en een gedeelte dat als openbaar gebied gaat functioneren.

Voor gestart werd met alle werkzaamheden is er een vooropname in de omgeving geweest, door middel van monitoring is de kerk en de overige omgeving gescand en vastgelegd. Door het gebruik van speciale technieken, zoals hierboven genoemd hebben de werkzaamheden geen invloed gehad op de monumentale panden.

Duurzaam bouwen

Bij dit project zijn bewegingssensoren en warmte- pompen en energieopslag in de bodem toegepast.

Vogelbescherming Nederland heeft samen met BAM Utiliteitsbouw een unieke checklist ontwikkeld. Hiermee kan iedere bouwonderneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker maken. Door middel van het beantwoorden van enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen worden toegepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal voor vogels. De checklist is in aanvulling op het boek Stadsvogels; bouwen, beleven, beschermen, uitgegeven door Tirion Uitgevers. Aan de hand van deze checklist zijn er een aantal maatregelen genomen waaronder het gebruiken van speciale “nestelstenen” om meer vogels aan te trekken naar de binnenstad. http://www.bam.nl/pers/persberichten/natuurvriendelijke-maatregelen-de-bouw