Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Tranche 1, Rotterdam

BAM Utiliteitsbouw realiseert in combinatie het nieuwe universitair medisch centrum op en rond de huidige locatie in het centrum van Rotterdam.

In de nieuwbouw van het Erasmus MC wordt de zorg in thema's georganiseerd. Er komen zes patiëntenthema's rond specifieke patiëntengroepen en/of herkenbare ziektebeelden.

Het wordt een gebouw voor de toekomst waarin het mogelijk is om wijzigingen aan te brengen in de verdiepingen en de ziekenhuisfuncties. Deze aanpasbaarheid wordt mogelijk gemaakt door het zoveel mogelijk standaardiseren van indeling en afmetingen.

Innovatieve technieken

Ook op het gebied van energie worden innovatieve technieken toegepast, waaronder koude-/warmteopslag in de bodem. De groene daken, zowel daktuinen als de zogenaamde sedumdaken, zorgen voor extra opvangcapaciteit van regenwater, waardoor het gemeentelijk rioolstelsel minder wordt belast.

Het nieuwe Erasmus MC wordt gerealiseerd op en rond de huidige locatie in het centrum van Rotterdam. Daardoor is er sprake van een logistiek ingewikkelde operatie. Tijdens de bouwwerkzaamheden blijft het ziekenhuis normaal in bedrijf.