Nieuwbouw, Helen Dowling Huis, Bilthoven

Het Helen Dowling Instituut staat voor begeleiding bij kanker, de (psychische) begeleiding van de patiënten zelf maar ook de mensen in hun omgeving. De nieuwbouw werd gerealiseerd vanuit sponsorgelden en vervangt de zeer verouderde locatie in Utrecht. De nieuwe locatie bevindt zich in de bossen tussen Bilthoven en Maartensdijk aan de Professor Bronkhorstlaan. Het gebouw bestaat uit een parkeerkelder die zich half onder het maaiveld bevindt, daarboven bevinden zich twee verdiepingen met kantoor- en therapieruimten. De gevel bestaat uit volledig glas welke een mooie doorkijk geeft met de beboste omgeving. Het ontwerp van KOW Architecten past dan ook geheel in deze omgeving.

In het gebouw bevindt zich een atrium waarvan het dak boven het dak van de verdiepingen uitsteekt en overloopt in een deel waar zich de installaties bevinden. Het complete dak is voorzien van een groendak welke dan ook goed past in de omgeving en het duurzame karakter accentueert. Een ander kenmerkend aspect van dit gebouw zijn de verticale buiten zonweringen aan de zonzijden van het gebouw welke niet vlak aan de gevel staan maar iets schuin en daar door altijd van binnen uit het contact met de omgeving waarborgen. 

Onze rol

Bij dit project zijn we in een zeer vroeg stadium betrokken. Vanaf VO fase hebben wij, samen met de co-makers uit het bouwteam aan tafel gezeten. Voor de gehele constructie, met de uitwerking van de bijbehorende tekeningen, was BAM A&E verantwoordelijk, dit is de advies- en engineeringsafdeling van BAM Utiliteitsbouw.Het Helen Dowling Huis is door BAM Utiliteitsbouw als bouwkundig aannemer, inclusief de gehele uitvoeringscoördinatie over neven- en onderaannemers, gerealiseerd.

Begeleiding van de opdrachtgever

Wij hebben de opdrachtgever bij dit project volledig begeleid vanaf het prille begin tot en met de oplevering. Natuurlijk blijven wij ook in de nazorgfase bij dit project betrokken. Het project is grotendeels met sponsoring gerealiseerd. Bij verwerving van deze sponsoring hebben wij ons uitgebreide netwerk van relaties en onderaannemers kunnen benutten voor het Helen Dowling Instituut.

Bijzonder gebouw, complexe maatvoering

Het gebouw is bijzonder van vorm het heeft namelijk de vorm van een plectrum. Voor de maatvoering zijn dan ook specialisten ingezet van de BAM Meetkundige dienst. Zij maakten bij het uitzetten van het gebouw gebruik van het Mous-systeem.

Beperkt bouwterrein, rekening houden met de natuur

Het bouwterrein lag midden in een zeer bosrijke omgeving, waarmee uiteraard zeer voorzichtig mee omgegaan moest worden. We hebben de natuur zo veel mogelijk ontzien door het bouwterrein zo klein mogelijk te houden. Dit hield wel in dat er ook zeer weinig opslagcapaciteit beschikbaar was voor materiaal. Er is hier dan ook gekozen om gebruik te maken van het JIT (Just-in-time) schema. Dan worden de benodigde materialen zo kort mogelijk vóór verwerking daarvan op de bouw aangeleverd.

Opvallende maatregel was dat ‘s avonds alle lichten gedoofd werden om het wild in de bosrijke omgeving niet te verstoren. ‘s Morgens ging het (bouw)licht uiteraard zo laat mogelijk weer aan.

Technische specificaties

De parkeergarage onder het gebouw is uitgevoerd door middel van in het werk gestort beton, welke monolitisch is afgewerkt. Vanaf de begane grond tot en methet  dak is de constructie in het werk gestort beton met een zgn. bollenplaatvloer. De gevels zijn voornamelijk van HR++ glas gezet in combinatie met aluminium.
Speciaal is de zelfdragende zonwering waarvan de constructie tevens gebruikt kan worden voor het onderhoud van de gevel. Het dak bestaat uit een mossedumdak.

Duurzaamheid

De duurzaamheid bij dit project kenmerkt zich onder andere door het zeer omzichtig omgaan met de natuurlijke omgeving (zo klein mogelijk bouwterrein). De overig genomen duurzame maatregelen staan op de afbeelding hieronder. Het project is FSC gecertificeerd. Voor de bekisting is gebruik gemaakt van randtafelbekisting (= herbruikbare bekisting).