Nieuwbouw Maasstadziekenhuis, Rotterdam

De locatie van het Maasstadziekenhuis ligt in het stadsdeel Lombardijen te Rotterdam. Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid realiseerde vervangende nieuwbouw voor de locaties Clara en Zuider. Op de nieuwe locatie werd annex het ziekenhuis Zorgboulevard Rotterdam gebouwd: een aanbod van zorg en dienstverlening (onder andere een huisartsenpost, kraamzorg, psychiatrie en zorghotel) verzameld op één plek. Het ziekenhuis en de Zorgboulevard werden gefaseerd ontwikkeld. 

Het Masterplan van architect Wiegerinck gaat uit van een stedelijke structuur, waarvan het ziekenhuis als bouwblok deel uitmaakt. Naast het Maasstadziekenhuis is door ons in een later stadium een zorgboulevard met commerciële en zorgverwante functies gerealiseerd.

Het ziekenhuis zelf is als een stad in de stad. Binnen de hoofdmassa van het ziekenhuis liggen pleinen en strraten, een zestal hoven en de centrale as van het ziekenhuis. Op de bovenste verdiepingen bevinden zich daktuinen. Het gebouw heeft een universele bouwstructuur en maakt functies daarom maximaal uitwisselbaar.

Restwarmte industrie

Het ziekenhuis wordt in zijn geheel verwarmd met restwarmte uit de industrie. Het ziekenhuis draagt daardoor in belangrijke mate bij aan de forse reductie van CO2-uitstoot die de gemeente Rotterdam zich heeft voorgrnomen. Door het gebruik van restwarmte verbruikt het ziekenhuis namelijk nauwelijks aardgas voor verwarming.