Nieuwbouw mAb Plant Synthon Nijmegen

In Nijmegen is in december 2013 de eerste paal voor de nieuwe ‘mAb Plant’ de grond in gegaan. De fabriek is een zogenaamde ‘fit-for-purpose’ GMP-faciliteit voor de productie van biofarmaceutische geneesmiddelen op basis van monoklonale antilichamen. Het antilichaam dat in de mAb Plant wordt gemaakt, zal in de eerder opgeleverde ADC-cleanroom verder worden verwerkt. De mAb Plant is na de nieuwbouw van R&D laboratoriumgebouw M16 en de ADC-cleanroom het derde bouwproject in Nijmegen voor Synthon.

De nieuwe monoklonaal fabriek maakt deel uit van het gehele masterplan. Dit plan is ontworpen door BroekBakema en door de gemeente Nijmegen als zeer positief ontvangen en beoordeeld. De inpassing in de omgeving, die in de toekomst een parkachtige uitstraling gaat krijgen, is ook terug te vinden in de groene daken die afgewerkt worden als toegankelijke daktuinen.

Het ontwerp en de uitvoering vinden plaats volgens het zogenaamde transparantie model. Uitgangspunt is het voor gezamenlijke rekening ontwikkelen en bouwen volgens vooraf vastgestelde targets. Het uiteindelijke resultaat van het project is de resultante van de juiste beslissingen op het juiste moment voor de juiste prijs. Verspilling in tijd en geld wordt in dit samenwerkingsmodel tot een minimum beperkt. Alle innovaties en kostenbesparingen komen ten goede aan het project. Synthon is enthousiast over de mogelijkheden van dit samenwerkingsmodel en de behaalde resultaten.

De bouw kent een ambitieuze planning. Eind oktober 2014 vindt de oplevering plaats. Deze planning is haalbaar door het uitvoeringsproces en het ontwerpproces grotendeels parallel te laten verlopen. Kennis en kunde van alle partners is hierbij essentieel. Het gedetailleerd plannen van de afbouwactiviteiten, installatietechnische werkzaamheden en het bouwen van de cleanrooms zal gezamenlijk met alle partijen middels de Lean methode plaatsvinden. Dagelijks zal tijdens de uitvoering getoetst worden of het geheel loopt zoals gepland. Indien noodzakelijk zal er met korte lijnen in overleg met leanpartners gezocht worden naar corrigerende oplossingen.