Nieuwbouw multifunctioneel gebouw Brouwerspoort, Veenendaal

Bouwcombinatie Brouwerspoort v.o.f, bestaande uit BAM Utiliteitsbouw bv, Regio Utrecht (50%) en BAM Woningbouw bv, Utrecht (50%) heeft de ontwikkelpositie voor de blokken Jacquard, Angora en Hollandia Wol (2, 3 en 4) binnen het binnenstedelijk plangebied Brouwerspoort in 2006 van rechtsvoorganger Projectontwikkelingsmaatschappij BéJé b.v. overgenomen. De gebouwen liggen tussen Brouwersgracht, Verlaat, Wolweg en Kees Stipplein. De ontwikkeling en de uitvoering werd bemand door een team van BAM Utiliteitsbouw bv, Regio Utrecht.

In hetzelfde plangebied heeft AM (vh. BAM Vastgoed) ook een aantal ontwikkellocaties. Hier participeert Bouwcombinatie Brouwerpoort als uitvoerende partij in de verschillende bouw-teams.

De locatie van de nieuwbouw is in het centrum van Veenendaal, waarbij complexe eigendomsverhoudingen in de splitsingsakte geregeld moesten worden. Op een deel van de locatie bevond zich het industriële gemeentelijke monument ‘Hollandia Wol’. Het kantoor van de Hollandia Wolfabriek, ook wel ‘Mussenfabriek’ of ‘De Mus’ is één van de markante panden in Veenendaal die herinneren aan de voormalige textielindustrie. De historische gevel en de fabrieksschoorsteen konden op een creatieve wijze behouden worden en zijn in het plan geïntegreerd.

Bouwcombinatie Brouwerspoort heeft het ontwerpproces conform de verschillende Programma’s van Eisen aangestuurd. De architecten Soeters van Eldonk Architecten uit Amsterdam en A12 Architecten BNA uit Veenendaal, constructeur IBT uit Veenendaal, bouwfysisch adviesbureau Nieman uit Utrecht en installatieadviesbureau Techniplan uit Rotterdam hebben van Bouwcombinatie Brouwerspoort de opdracht ontvangen. Na de ontwerpfase zijn de sloop-, monument- en bouwvergunningen aangevraagd.

De ontwikkelings- en realisatieovereenkomsten met de belangrijkste afnemers zijn medio 2006 ondertekend. De bouwstart was in april 2008 en de oplevering in mei 2010. De splitsing en de juridische levering aan de belangrijkste afnemers vond in april 2010 plaats. De juridische levering van de kantoren en overige commerciële units vond medio 2010 plaats.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken heeft Bouwcombinatie Brouwerspoort tijdens de bouwtijd voor tijdelijke huisvesting voor de op bouwlocatie gevestigde apotheek in het nabij gelegen pand Verlaat 33 gezorgd. De oude apotheek kon zo worden gesloopt en er hoefde niet gefaseerd te worden.

Voor de start van de bouw heeft Bouwcombinatie Brouwerspoort het terrein bouwrijp gemaakt. Er zijn sloopwerkzaamheden en een bodemsanering uitgevoerd. Over een deel van de parkeerkelder is openbare ruimte ontstaan (Synagogestraat en Kees Stipplein).