Nieuwbouw multifunctioneel gebouw Eurocontrol te Maastricht-Airport

De huidige accommodatie van Eurocontrol, gesitueerd aan de Horsterweg 11, in de directe omgeving van Maastricht-Aachen Airport voldeed niet langer meer aan de eisen en wensen van Eurocontrol. Derhalve heeft Eurocontrol besloten de huidige aanwezige faciliteiten uit te breiden met een recreatie gebouw.

Het multifunctionele gebouw beschikt over recreatieve en sportieve voorzieningen waaronder een sportzaal, fitnessruimtes, slaapruimtes (dormitories), bibliotheek, een nieuwe keuken en restaurant. Het complex biedt ook ruimte aan moderne technologie en infrastructuur, zoals elektroische instructieruimtes en een audiotorium.

Waar mogelijk zijn duurzame elementen toegepast zoals een mossedum dak, goede isolatie, HR++ beglazing en energiebesparende mechanische en elektrische installaties. Verder wordt gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen met lage gezondheidsrisico’s en milieubelasting. Het gebouw laat een grote hoeveelheid daglicht toe en straalt een ontspannen sfeer uit.

Het gebouw is door middel van loopbruggen en corridors aangesloten op de bestaande M- en N- gebouwen. Ten behoeve van deze aansluiting zijn er dan ook diverse doorbraken en aanpassingen gerealiseerd aan de gevels en funderingen van de bestaande gebouwen. Het M-gebouw is opnieuw ingedeeld en er zijn nieuwe binnenwanden geplaatst. In de kelder gaat het om technische ruimten (stroomvoorziening). Wisselstroom wordt omgezet in gelijkstroom en opgeslagen in accu's.

Doos-in-doos constructie

De doos-in-doos constructie vormt de basis voor het ontwerp. Door de complexe verweving van de verschillende bouwdelen en grote hoeveelheden glas doet de constructie licht aan. Het gebouw bestaat uit een paal – strokenfundering waarboven deels een grote kelder en deels een kruipkelder zijn gerealiseerd. De kelderwanden, alsook de overige constructieve betonwanden zijn uitgevoerd in holle wanden. De constructie bestaat daarnaast uit een staalskelet met zowel holle kanaalplaat als breedplaat vloeren. De buitengevels zijn grotendeels opgebouwd uit aluminium vliesgevels in combinatie met een kalkzandsteen binnenspouwblad waartegen een houten betimmering in Western Red Cedar is geplaatst. De binnenwanden zijn daar waar nodig omwille van geluidseisen eveneens uitgevoerd in kalkzandsteen.

Eyecatcher

De hoofdingang vormt de eyecathcher van het gebouw. Het trappenhuis staat hierbij centraal en is volledig transparant en in glas uitgevoerd. Omgeven door een glazen spiltrap bevindt zich in het midden een glazen lift voorzien van een gebogen glazen liftschacht. De spiltrap is daarnaast voorzien van een glazen vliesgevel.

Het gebouw is uiterst zorgvuldig en precies gedetailleerd. De kwaliteit in de uitvoering en de toegepaste materialen laten dan ook niets te wensen over.

Rol BAM

BAM Utiliteitsbouw trad op als hoofdaannemer en had daarnaast de coördinatie over diverse nevenaannemers, zoals de installatie van de keukens en de aanleg van het buitengebied.

Fotografie: Eurocontrol - Luchtfotografie: Jack Jacobs