Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Zuid, Veldhoven

De Brede School Veldhoven is een (inhoudelijk) netwerk van professionals rondom kind en ouders in Veldhoven. Dit netwerk geeft antwoorden op vragen rondom zorg, hulp, onderwijs – opvang – vrije tijd van kinderen van 0–12 jaar (later 16 jaar) en hun ouders. Eén van de doelstellingen van Brede School Veldhoven was het realiseren van gezonde en passende gebouwen in de wijk. Deze doelstelling is gerealiseerd door het realiseren van verbrede basisscholen in de wijken, waarbij BAM Utiliteitsbouw opdracht heeft gekregen om de MFA Zuid te ontwerpen en te realiseren.

In de MFA Zuid zijn met ingang van het schooljaar 2014-2015 de volgende functies gehuisvest:

  • Basisschool
  • Kinderdagopvang
  • Buitenschoolse opvang
  • Peuterspeelzaal
  • Praktijk voor Logopedie
  • Sportzaal
  • Algemene – en verkeersruimten

BAM Utiliteitsbouw was verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van de MFA Zuid, hetgeen inhoudt het verrichten van architect- en overige ontwerpwerkzaamheden, de realisering van bouwkundige werken en installaties, de coördinatie van eventuele onderaannemers en bewaking van de voortgang. Onder leiding van BAM Utiliteitsbouw is het ontwerp gemaakt en zijn bestek en bestektekeningen uitgewerkt tot contractdocumenten en de werktekeningen verzorgd. Tijdens het bouwproces is de opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgd.