Nieuwbouw Musa Katendrecht Rotterdam

Op de hoek van de Maashaven met de Hillelaan in Rotterdam is in het voorjaar 2013 gestart met de bouw van multifunctionele accommodatie Musa Katendrecht, een complex van 27.000 m².

Het project bestaat uit 10.000 m² maatschappelijk vastgoed, waaronder VO-school De Passie, een ondergrondse parkeergarage en 135 huurwoningen voor senioren.

Hoofdgebruiker van het complex is De Passie, een christelijke school voor voortgezet onderwijs. De eerste drie lagen van het complex bestaan uit maatschappelijk vastgoed, vrijwel geheel bestaand uit onderwijsvoorzieningen. De gemeente Rotterdam treedt op als huurder van de onderwijsruimte. Op de plint verrijzen twee woontorens van elf, respectievelijk twaalf woonlagen, met samen 135 huurwoningen.

Het project maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de Pols van Katendrecht. Dit entreegebied van Katendrecht is vastgelegd in een hoogwaardig stedenbouwkundig plan waarin wonen, werken en recreëren opgenomen zijn. De verschillende ontwikkelingen vinden plaats in de komende tien jaren. Het multifunctionele complex is een sleutel in deze ontwikkeling en vormt bij oplevering eind 2014 de nieuwe zuidpoort tot Katendrecht.