Nieuwbouw school De Springplank

De basisscholen De Springplank en De Cuneraschool in Rhenen krijgen een nieuwe huisvesting. De nieuwe Springplank zal worden gerealiseerd op de naastgelegen locatie ten zuiden van de bestaande school. Wij verzorgen in opdracht van de Gemeente Rhenen het ontwerp en de bouw van deze basisscholen middels een zogenoemd UAV-GC contract.

Het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen is tevens een belangrijk onderdeel van het contract in verband met de geplande ingebruikname van de scholen en de noodzakelijke volgtijdelijkheid en continuïteit van de sloop en bouwwerkzaamheden.

Het duurzaam ontwerpen van een gebouw is wat BAM Utiliteitsbouw betreft geen modegril het is een visie en een missie welk in elk project moeten worden gerealiseerd. Bij het ontwerp was de ambitie van de GPR score door de opdrachtgever vastgesteld op 7.5.  Voor zowel De Springplank als De Cunera komen wij uit op een gemiddelde GPR score van ca. 7.9.

De Springplank is ontworpen als een flexibel schoolgebouw met elf klaslokalen waarbij door de architect in het ontwerp respect is getoond voor de menselijke maat waarmee een kind zich graag wil identificeren. Het ontwerp voor de Cuneraschool is gebaseerd op puzzelstukken, waarin onderbouw, middenbouw en bovenbouw gescheiden van elkaar kunnen functioneren, met elk een eigen entree. De Cuneraschool krijgt in de nieuwbouw twaalf klaslokalen.

In augustus 2013 zijn we gestart met de bouw en hebben binnen 9 maanden een prachtige school gerealiseerd met daarin 11 klaslokalen, een multifunctionele ruimte en een speellokaal waarvan ook de naschoolse opvang gebruik gaat maken.

Het ontwerp is gemaakt door A12 Architectuur te Veenendaal, constructies door IBT te Veenendaal en Installaties door BAM Techniek regio Midden. Door de slimme uitwerking van het project en het toepassen van Lean technieken is het ons gelukt om dik een maand eerder op te leveren dan vooraf gepland.

In de mei vakantie zal CBS ‘De Springplank’ verhuizen naar de nieuwe locatie. De tweede school ‘Cuneraschool’ zal verhuizen naar de oude locatie van ‘De Springplank’,  zodat wij medio mei kunnen starten met de sloopwerkzaamheden van de oude ‘Cuneraschool’. Wij zijn voornemens de nieuwe ‘Cuneraschool’ medio februari 2016 op te leveren.