Nieuwbouw Spoedzorgcentrum Diakonessenhuis, Utrecht

De uitbreiding van het Diakonessenhuis in Utrecht, bouwdeel H bestaat uit 5 bouwlagen met de volgende functies:

 • souterrain: intensive care units, ruimtes technische dienst
 • begane grond: laad- / losperron, ambulancehal, spoedeisende hulp, huisartsenpost, (gips)poli, atrium
 • 1e verdieping: auditorium, vergaderruimten, foyer, beddenkamers
 • 2e verdieping: opslag- en wasruimten (CSA; centrale sterilisatie afdeling), 9 operatiekamers, met uitbreidingsmogelijk tot een 10e en recoveryruimten.
 • 3e verdieping: stoomketel- en techniekruimte

Onze Rol

BAM Utiliteitsbouw realiseerde dit project als hoofdaannemer. Als installateur (in onderaanneming) was BAM Techniek betrokken. VitaalZorgVast, onderdeel BAM Utiliteitsbouw bv, was reeds in het ontwerptraject door de opdrachtgever bij het project betrokken.

Bij onder meer de volgende onderdelen zijn bezuinigingen en/of optimalisaties toegepast:

 • Bouwkuip
 • Funderingspalen
 • Waterleidingnet
 • Brugverbinding
 • Hang- en sluitwerk
 • Wanden
 • Kozijnen
 • Diverse optimalisaties installaties

Doorfunctionerende omgeving

Om te waarborgen dat de werkzaamheden in het ziekenhuis gewoon door konden gaan, was veel voorbereiding nodig. Zo werden speciale technieken ingezet, om de overlast voor de buurt en het Diakonessenhuis tot een minimum te beperken. Want heien en opereren gaan moeilijk samen…

Een hele uitdaging, bouwen tegen een bestaand ziekenhuis, midden in de stad. Er zijn speciale technieken om zo ‘stil’ mogelijk te bouwen. Wij pasten een trillings- en geluidsarme methode toe om zowel de damwanden als de palen in de grond brengen. Damwanden zijn grote platen van 11 meter lang en een meter breed en kunnen volgens twee verschillende technieken geplaatst worden: trillen of drukken.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en omdat bij het ziekenhuis niet voortdurend bemaald mag worden om het grondwater af te voeren, werd met de damwanden en een laag softgel een gesloten bouwkuip gemaakt. Met speciale injectiepalen pompte de bouwer deze gel de grond in, waardoor een laag van ongeveer een meter dik op het zand ontstond. In combinatie met de damwanden is het grondwater tegengehouden en ontstond een bouwkuip, die vervolgens leeg gegraven werd..

Het was onmogelijk om trilling helemaal uit te sluiten. Als er een bus langsrijdt, ontstaat ook trilling. Wij monitorden constant het bestaande ziekenhuisgebouw met allerlei trillingsmetingen, om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden binnen het ziekenhuis ongestoord door konden gaan. Dat steeds gelukt. We realiseren ons namelijk heel goed dat specialisten aan de andere kant van de muur waartegen wij bouwen, staan te opereren en dat patiënten hier absoluut geen hinder van mogen ondervinden.

Complexe opgave

Wat het helemaal complex maakte was dat het nieuwe atrium gedeeltelijk over de bestaande operatiekamers is gebouwd. Omdat ongestoorde doorgang daarbij de hoogste prioriteit had is speciaal daarvoor een werkplan gemaakt met daarin duidelijke afspraken over werktijden en het stopzetten van de werkzaamheden als dat gewenst was, een goede communicatie en een flexibele houding heeft gemaakt dat men op de OK afdeling zeer tevreden was met de gang van zaken.

Spoedeisende hulp altijd bereikbaar

Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat de spoedeisende hulp voor 100% bereikbaar moest blijven. Om dit in goede banen te leiden is er vooraf een logistiek plan gemaakt, om alle benodigde producten soepel aan- en af te laten voeren. Zo werden palen, boor- en hijstellingen voornamelijk ’s nachts aan- en afgevoerd, met speciaal vervoer. We hebben in overleg met de ambulancedienst afgesproken dat we zoveel mogelijk ‘s nachts tussen 04.00 en 06.00 uur aan- en afvoeren. Dan rijden er hier nog geen bussen en was bij de ambulancedienst bekend dat de doorgaande weg tijdelijk was afgesloten. Mocht er een spoedgeval zijn, dan was het ziekenhuis bereikbaar via een andere weg.’

Oog voor de omgeving / Bewuste Bouwers

Een ander belangrijk aandachtspunt was de buurt, waaronder het Bonifatius College, een school pal tegenover het bouwterrein. Wij hadden maandelijks overleg met de schoolleiding om de bouwactiviteiten te bespreken om zo de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. Op het moment dat er overdag een groot transport was, is er een verkeersleider door ons ingezet. De school informeerde de ouders over onze geplande werkzaamheden, zodat zij hun kinderen daarop voor konden bereiden. Ook de buurtbewoners werden nauw betrokken bij het bouwproces. In samenwerking met de afdeling Communicatie verspreidde we regelmatig nieuwsbrieven, waarmee we vooral de omwonenden informeerden over onze werkzaamheden. Voor het project is het certificaat van Bewuste Bouwers aanwezig.

Kenniscentrum / onderwijs

In de nieuwbouw is ook een zgn. kenniscentrum opgenomen ten behoeve van interne opleidingen. Dit kenniscentrum bestaat nu nog uit een auditorium en vergaderzalen, en wordt in de toekomst mogelijk nog uitgebreid. Het auditorium is geheel voorbereid op de mogelijkheid in de toekomst operaties live te kunnen volgen. 

Gefaseerde bouw

Het Spoedzorgcentrum is door ons in week 42-2012 opgeleverd, daarna is er door het ziekenhuis over gehuisd en konden door ons op diverse plaatsen doorbraken gemaakt worden om het nieuwe en het bestaande gedeelte officieel met elkaar te verbinden. Ook werd de (tijdelijke) damwand door ons weer verwijderd. Deze werkzaamheden zijn begin 2013 door ons opgeleverd.

Gelijktijdig met de bouw van het nieuwe spoedzorgcentrum is door ons bouwdeel D2 verbouwd tot dagbehandeling van de afdeling Oncologie. De start hiervan was in oktober 2010 en de oplevering vond plaats in maart 2011.

Coördineren van nevenaannemer

BAM Utiliteitsbouw was hoofdaannemer met de coördinatie van de neven- en onderaannemers. De installaties zaten in onze opdracht en zijn verzorgd door BAM Techniek (in onderaanneming) maar het gehele inbouwpakket is verzorgd door nevenaannemers en is volledig door ons gecoördineerd.

Onder andere  de volgende  onderdelen zijn hierbij door nevenaanemers gerealiseerd: - vaste inrichting (balie’s etc) CSA apparatuur (Kasander-LeBon) – Wasapparatuur  (Getinge) – Plafonds’s OK (Luwa) – Audio- en videoapparatuur (MK2) – complete buitenterein (Copijn).