Nieuwbouw Stedelijk Gymnasium, Utrecht

Het Stedelijk Gymnasium wil zijn leerlingen de veiligheid en integratie bieden die ze in Utrecht Oost dringend nodig hebben. Vandaar dat onderwijs en gebouw nu hetzelfde principe van bundelen volgen: van los individu naar overzichtelijke groep. Utrecht Oost verkeert in een proces van herstructurering. De omgeving van het nieuwe onderkomen van het Stedelijk Gymnasium maakt hier deel van uit. Minder grondbeslag, meer groen en lage losse bebouwing, zo wordt de wijk vriendelijker en veiliger. Door over te gaan naar vaste clusters waarin de leerlingen onderwijs volgen wil het Stedelijk Gymnasium ervoor zorgen dat de individuele leerling in de groep zichtbaarder wordt. Niet één van de 900 leerlingen, maar één uit het cluster.

Vanuit een centrale hal gaan aparte opgangen naar de diverse onderscheiden onderwijsclusters. Elk cluster heeft intern een indeling en vormgeving die is aangepast bij de taakstelling. De clusters samen vormen niet zozeer een gebouw maar een campus, een conglomeraat van gebouwen. De gebouwdelen zijn verschillend van hoogte, met niet meer dan drie bouwlagen (begane grond, eerste verdieping en technische zolder) aansluitend bij het lage karakter van de wijk. Het schoolplein is driezijdig omsloten en gelaagd, als evenwicht tussen veilig en open. Losstaand de sporthal met gestapelde kleedkamers om grond te sparen.

Filosofie architect met betrekking tot ontwerp exterieur

Na langdurige vorst en bij stevige wind ontstaat er kruiend ijs. IJsschotsen worden door de wind gegrepen en tegen de zwaartekracht op elkaar gestouwd. Ze kunnen bij obstakels ijsdammen vormen: kistwerken. IJsschotsen springen – als het onzekere leven van jongeren in een grote stad. De school pakt hen samen op schotsen en die tot kistwerken. En een smeltende ijsschots heeft een keerzijde: dan blijkt hij prachtig blauw.

Flexibele indeling/ gewijzigde bestemming na start bouw

Oorspronkelijk was dit gebouw voor het Centraal College ontworpen. Dankzij zijn volledig flexibele structuur op basis van geactiveerde kolommen kon de indeling van het gebouw zelfs na bouwstart zonder problemen aan de behoeftes van de nieuwe gebruiker aangepast worden. De indeling kan ook in de toekomst zonder veel moeite gewijzigd worden. Extreme flexibiliteit bij het indelen: kolommen geplaatst op een stramien van 7.20m bij 7.20m dragen niet alleen de constructie maar verzorgen ook elektra en de luchtbehandeling. De lucht komt binnen via de vloeren en wordt centraal afgevoerd via de vides. In vloergoten op 3.60m zijn lichtarmaturen, akoestische voorzieningen, water en licht opgenomen.

Binnenstedelijk bouwen / beperkt bouwterrein

Het bouwproject is gelegen is het westelijk centrum gebied van de gemeente Utrecht, ingeklemd tussen een aantal wegen en bestaande bebouwing. Het bouwterrein was daarom beperkt en door het maken van goede afspraken met gemeente, politie en omgeving zijn hinderlijke problemen voorkomen. Het materieel en de benodigde materialen zijn aan- en afgevoerd conform een zgn. ‘just-in-time’ schema. Door de bouwketen te stapelen en de materialen volgens dit schema af te roepen is de beperkte ruimte optimaal gebruikt. Er is een logistiekplan gemaakt met betrekking van aan- en afvoerroutes en parkeergelegenheid, tevens zijn er goede afspraken gemaakt met gemeente (openbaarvervoer) en de diverse hulpdiensten.

Duurzaamheid

In het ontwerp zijn een aantal duurzame items opgenomen waarvan de belangrijkste zijn:

  • WKO installatie
  • Betonkernactivering / vloerverwarming
  • FSC hout