Nieuwbouw Tergooi Ziekenhuis te Hilversum

BAM Bouw en Techniek – Grote Projecten realiseert in opdracht van Tergooi een nieuw ziekenhuisgebouw waarin de meeste zorgfuncties worden ondergebracht. Alle acute, intensieve en klinische zorg van de huidige locaties van Blaricum en Hilversum worden er geconcentreerd.

Het betreft de acute, complexe en intensieve zorgfuncties – zoals spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers, intensive care, radiologie, dialyse, endoscopie en dagbehandeling – de kliniek en een groot deel van de poliklinieken. In een apart nevengebouw komen de kantoren voor de stafafdelingen, de Diagnosestudio voor snelle diagnostiek van met name huisartspatiënten en poliklinische zorg van onder andere de specialismen dermatologie en oogheelkunde.

Nieuwbouw Tergooi Ziekenhuis te Hilversum

©Wiegerinck Architecten

Unieke ligging en duurzaam gebouw

Het nieuwe ziekenhuis, naar een ontwerp van Wiegerinck Architectuur en Stedenbouw, is ruimtelijk en licht. Door de patio’s in het midden van de gebouwen, zijn deze van alle kanten omringd door groen. Het nieuwe ziekenhuis, met de unieke ligging midden in het bos, is ontworpen vanuit een healing environment voor de patiënt. Dit betekent dat patiënten en bezoekers - meer dan nu - het ziekenhuis beleven als een omgeving die positief bijdraagt aan het beter worden. Zij zullen zich in het nieuwe ziekenhuis welkom en veilig voelen. 

De oplevering van de nieuwbouw zal gefaseerd plaatsvinden. De bouwdelen ABCZ eind 2021, bouwdeel D in Q3 2022. Daarna zal een deel van het bestaande ziekenhuis worden verbouwd en een deel gesloopt. Parallel aan het nieuwe ziekenhuis wordt ook een parkeergarage gebouwd. Hierna is Tergooi helemaal klaar voor de toekomst.

Bouwupdate juli 2021

Impressie van het nieuwe ziekenhuis

Projectdetails


Architect
Wiegerinck


Algemeen contractmanagement
ABT


Adviseur Constructie
RHDHV


Adviseur installaties
Deerns


Oppervlakte
55.645 m² BVO


Periode
2019 – 2022


Meer informatie


Op de website Bouwen aan Tergooi vindt u de actuele werkzaamheden en achtergrondinformatie. 

De rechten van de inhoud van de website 'Bouwen aan Tergooi' berusten bij Tergooi. Voor eenduidige berichtgeving linken wij door naar deze website. 

Delen

Profiteren van natuurlijke omgeving

Het karakteristieke bos bepaalt de sfeer en de identiteit van het gebied. In het ontwerp van het nieuwe Tergooi Ziekenhuis wordt deze sfeer behouden en versterkt. De nieuwbouw staat letterlijk en figuurlijk in het bos. Het zorgvuldig inpassen van de bebouwing in het landschap vormde samen met vereiste duurzaamheid en flexibiliteit de kernopgave van de ontwerpopdracht voor Wiegerinck Architecten.

Gebruiker centraal

In het gebied staat de beleving van de gebruikers centraal. De gebouwen houden de groene omgeving zichtbaar en zijn te gast in het landschap. De overgang tussen het gebouw en het openbaar gebied is dan ook heel belangrijk. Juist de vormgeving van dit ‘overgangsgebied’ zorgt voor een prettige beleving van de openbare ruimte. Zo profiteren patiënten, bezoekers en medewerkers maximaal van de natuurlijke omgeving.

Bos als inspiratiebron

Voor het ontwerp van de verschillende bouwdelen, gebruikten de architecten het bos als inspiratiebron. In de gevels zie je bijvoorbeeld in de smalle kolommen metselwerk en de hoge ramen de verticaliteit en het ritme terug van de boomstammen in het bos. De gebouwen staan met een wat zwaardere plint stevig op de grond, terwijl ze, net als bomen, naar boven toe luchtiger worden.

Licht en compact

Het nieuwe Tergooi Ziekenhuis wordt licht en compact en past in de groene omgeving. Het wordt een in alle opzichten zo duurzaam mogelijk gebouw. De bouwdelen blijven onder de boomgrens. Er is veel daglicht en bezoekers kunnen er makkelijk de weg in vinden. Er komen patio’s, er worden tuinen aangelegd en alle daken die vanuit het gebouw zichtbaar zijn, krijgen dakbeplanting. In de nieuwe kliniek heeft elke opgenomen patiënt een eigen kamer, met uitzicht op de natuur. 

Duurzaamheid leidraad voor nieuwbouw Tergooi

Tergooi en BAM hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. Het nieuwe ziekenhuis wordt uitgerust met state-of-the-art technologie waarbij functionaliteit, comfort en patiëntenwelzijn de hoogste prioriteit hebben. Daarnaast zal het gebouw in harmonie met de natuurrijke omgeving zeer duurzaam zijn.

Enkele duurzame maatregelen die we toepassen zijn bijvoorbeeld de uitgekiende systemen voor energie-opwekking en -distributie. Zeer energiezuinige warmtepompen gecombineerd met uitgekiende gevels waarbij de isolatie is aangepast aan de zonoriëntatie (noord-gevels driedubbelglas en minder warmtewering en zuidgevel dubbel glas en meer warmtewering) en daken met zonnepanelen. Maar ook het systeem voor koude-warmte opslag waarbij waterlagen op een diepte van 120 meter worden gebruikt om in de winter zeer efficiënt koude op te slaan die we in de zomer weer gebruiken om het gebouw te koelen.

Uiteraard is het gebouw voorzien van energiezuinige verlichting en wordt er waar mogelijk gebouwd met gezonde, ‘groene’ materialen. Zo wordt er alleen duurzaam geproduceerd hout met FSC-certificaat toegepast. Dit alles maakt ons nieuwe ziekenhuis veilig en comfortabel én uiterst energie-efficiënt en duurzaam.

Energie

Om het meest geschikte energieconcept te bepalen zijn door Deerns (Deerns ontwerpt, samen met architect Wiegerinck, het nieuwe ziekenhuis en zijn binnen het ontwerpteam verantwoordelijk voor het installatietechnische ontwerp, bouwfysica en voor de uitwerking van de medische inrichting) uitgebreide energieberekeningen gemaakt. De thermische-energievraag is geminimaliseerd door de gebouwschil en het klimaatsysteem zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Thermische energie wordt geleverd door een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO), in combinatie met warmtepompen en droge koelers. Om het elektriciteitsgebruik te verminderen is het verlichtingsontwerp gebaseerd op energiezuinige LED-lichtbronnen, in combinatie met schakelingen op basis van aanwezigheid en daglicht. Ook het elektriciteitsgebruik van de ventilatoren wordt geminimaliseerd, door de te conditioneren en distribueren luchthoeveelheid te beperken tot de minimale hoeveelheid die nodig is voor een goede luchtkwaliteit. Deze lucht wordt tevens ingezet voor het realiseren van een comfortabel binnenklimaat. Waar nodig kan aanvullende koeling of verwarming worden geleverd met behulp van watergedragen en elektrische en vloerverwarming. De 10kV middenspanningsring is efficient over de bouwdelen verdeeld waardoor energieverliezen worden geminimaliseerd. Over het geheel bezien resulteert het totale energieconcept in een energieprestatie die 15% beter is dan wettelijk is voorgeschreven.

Flexibiliteit

Om flexibiliteit te verkrijgen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen, is het ruimtelijke en installatietechnische ontwerp modulair opgebouwd. De diverse bouwdelen zijn voorzien van een eigen werktuigbouwkundige en elektrotechnische techniekruimte voor onder meer energieopwekking en luchtbehandeling. Hierdoor is renovatie of zelfs afstoting van afzonderlijke bouwdelen mogelijk, zonder dat dit grote gevolgen heeft voor het functioneren van de andere bouwdelen. Alleen onderdelen die worden gekenmerkt door grote schaalvoordelen, worden centraal uitgevoerd. Dit betreft het ondergrondse deel van de WKO-installatie, de aansluitingen op nutsvoorzieningen en de noodstroomvoorziening.

Meer afbeeldingen