Nieuwbouw VUmc Westflank, Amsterdam

Op het terrein van het VU medisch centrum te Amsterdam is nieuwbouw gerealiseerd genaamd VUmc Westflank

Het gebouw ligt op de hoek van de Boelelaan en de Amstelveenseweg te Amsterdam.

In het gebouw worden 3 specifieke gebruiksfuncties gehuisvest, te weten; Spoedeisende Hulp (SEH) met ambulancehal (SEH; 3.716 m2), Geestelijke gezondheidzorg (GGZ; 10.999 m2) en een Gastenverblijf (2.368 m2), wat zo snel mogelijk in bedrijf genomen wordt. Daaronder is een 2 laagse ondergrondse parkeergarage gesitueerd (14.485 m2). De parkeergarage krijgt zowel een eigen inrit, als een aansluiting op de bestaande parkeergarage van het VUmc.

Op de 4e verdieping wordt door middel van een loopbrug een verbinding gemaakt tussen de Westflank en het bestaande gebouw van het VUmc. De 6e verdieping bestaat voor een grootdeel uit technische ruimte (1565 m2).

Speciale aandacht is besteed aan de flexibiliteit van het gebouw. Zo is bij het ontwerp rekening gehouden met een uitbreiding van 4 bouwlagen. Ook zijn de vloeren zo ontworpen dat er later probleemloos sparingen kunnen worden gemaakt ten behoeve van nieuwe apparatuur en installaties.

In de kelder en op begane grond niveau zijn aansluitingen aan het bestaande gebouw gerealiseerd door het maken van doorbraken in de bestaande constructie. In de kelderwanden zijn voorzieningen opgenomen om later de kelder uit te kunnen breiden.

Bij het ontwerp van de fundering is rekening gehouden met de overlast die het aanbrengen van de palen met zich mee brengt. Om de overlast op de aangrenzende gebouwen te verminderen is in een beperkt gebied palen toegepast die minder geluidsoverlast en trillingen veroorzaken.

Bij het GGZ en SEH komt nu een periode van ca. 10 weken waarbij de medische inrichting wordt geïntegreerd in het gebouw, dit wordt uitgevoerd door BAM Gebouwservices. Naar verwachting wordt de SEH het 3e kwartaal van dit jaar daadwerkelijk in gebruik genomen.