Nieuwbouw Woonzorgproject Bloemschevaert, Roosendaal

Het project omvat de engineering en nieuwbouw in twee fasen van Woonzorgcomplex Bloemschevaert en de daarbij behorende ondersteunende zorgfuncties.

De aard van het project is de herontwikkeling van een bestaande locatie, die bestond uit 96 aanleunwoningen en 1 hoofdgebouw, tot een nieuwbouwcomplex. Resultaat is een complex bestaande uit Psychogeriatrische (PG) appartementen en 3 kamer- appartementen geschikt voor reguliere verhuur en huur voor cliënten met een AWBZ indicatie, onderverdeeld in:

  • 57 PG appartementen;
  • 95 3 kamer appartementen;
  • 1 zorginfrastructuur.

Een van de belangrijkste voorwaarden vanuit de zorg was dat de nieuwbouw niet de uitstraling van een verzorgingshuis kreeg, maar van een groep woningen. Er zijn bewust geen verbindingsbruggen tussen de woningen en het wijkrestaurant gerealiseerd. Daarnaast moeten de appartementen zo zelfstandig mogelijk zijn en hebben ze een eigen woon- en slaapkamer. Ook hebben de bewoners van de woongroepen, met name psychogeriatrische en AWBZ-cliënten, directe toegang tot voldoende buitenruimte. De reguliere appartementen zijn ruim opgezet, met het oog op toekomstbestendigheid. De architectuur sluit aan op de traditionele bebouwing van de omgeving.

Bloemschevaert krijgt vorm als harmonieus ensemble, bestaande uit een vijftal blokken. Het totale programma omvat 57 groepswoningen, 195 reguliere appartementen en 36 koopappartementen. Deze worden in een drietal fasen gerealiseerd, waarvan BAM fase 1 voor haar rekening heeft genomen. Fase 1 bestaat uit 57 groepswoningen en 95 reguliere appartementen, verdeeld over twee blokken. Op de begane grond in een van deze blokken komen voorzieningen als het wijkrestaurant, een fitnessruimte, huisartsenpraktijk en kapper. Op de verdieping is een atrium gerealiseerd, dat met het oog op eventuele commerciële verhuur in de toekomst geen directe verbinding heeft met het wijkrestaurant.

De bouw van fase twee wordt, in verband met veranderingen in de corporatiesector, voorlopig uitgesteld tot uiterlijk 1 november 2015.